δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να επιλέξουν την κατάταξή τους

δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να επιλέξουν την κατάταξή τους

Με βάση το Ν. 4075/11-4-2012 δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του κλάδου σύνταξης και να παραμείνουν σε αυτήν μέχρι 31-12-2014, με την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης:

        α) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή
        β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι.

Οι διαδικασίες και ο τρόπος εφαρμογής των ανωτέρω θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.

Share this post