ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63
ΑΘΗΝΑ
Αθήνα,
19 Δεκεμβρίου 2012
Αρ.
πρωτ : Φ1.2.1669
Προς
Ομοσπονδίες μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους
ΘΕΜΑ:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Αγαπητοί
Συνάδελφοι,
Με
την παρούσα, σας αποστέλλουμε την δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18-12-2012 (ΦΕΚ 246Α), σύμφωνα με
την οποία επιτρέπεται η λειτουργία των
καταστημάτων τις Κυριακές, 23 και 30 Δεκεμβρίου
, ειδικά και μόνο για το
έτος 2012 (άρθρο 4).  Επισημαίνεται ότι η
λειτουργία των καταστημάτων κατά τις συγκεκριμένες ημέρες εξακολουθεί να είναι
προαιρετική.
Με
την αυτή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 5) επεκτείνεται επίσης η
αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας ή για οφειλές κάτω των 200.000 €
έως 31-12-2013.
Παράλληλα
με τα ως άνω, σας αποστέλλουμε την νέα Αγορανομική Διάταξη Α2-1145/2012, με την
οποία αποσαφηνίζεται το ευφυολόγημα «δεν
παίρνω απόδειξη – σηκώνομαι και φεύγω»
.
Συγκεκριμένα,
στο άρθρο 1 αυτής, προβλέπεται ότι ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να
καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το
νόμιμο
παραστατικό στοιχείο.  Για την εφαρμογή
της διάταξης αυτής, όλοι οι καταστηματάρχες πρέπει να αναρτήσουν πινακίδα,
κοντά στο ταμείου, που θα αναφέρει στα ελληνικά «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»
και στα αγγλικά «CONSUMER
IS
ΝΟΤ
OBLIGED TO PAY IF
THE
NOTICE
OF
PAYMENT
HAS
ΝΟΤ
BEEN
RECEIVED (RECEIPTINVOICE.
Όπως αντιλαμβάνεσθε, το περιεχόμενο
ουσίας είναι η απλή ανάρτηση της παραπάνω πινακίδας, η οποία είναι υποχρεωτική
– προβλέπεται μάλιστα η επιβολή διοικητικού προστίμου 1000 €. 
Αυτό βέβαια ουδόλως σημαίνει ότι θα
μπορούν οι κακόπιστοι καταναλωτές να μπαίνουν στα μαγαζιά μας, να αρπάζουν
προϊόντα και να φεύγουν με την δικαιολογία ότι δεν τους εκδώσαμε απόδειξη.  Η πράξη αυτή εξακολουθεί να ισοδυναμεί με
κλοπή και να διώκεται ποινικά.  Σε τελική
ανάλυση, η όλη ιστορία «ξεφούσκωσε», δείχνοντας ότι ήταν μόνο επικοινωνιακού
περιεχομένου.
Παρακαλούμε
για την άμεση αποστολή της παρούσας στα μέλη σας.
Συναδελφικά,
               
Ο Πρόεδρος
            Βασίλης Κορκίδης
Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος
Καρανίκας

Share this post