ΘΕΜΑ : «Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

ΘΕΜΑ : «Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ
                                                                                   
                                                                                    Αθήνα,
2 Νοεμβρίου 2012
                                                                              Αρ. πρωτ.: Φ2  Α  1458
Προς
Ομοσπονδίες μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από
μηνύματα που λάβαμε από όλη την Ελλάδα σχετικά με την αδυναμία των συναδέλφων
να καταβάλλουν τόσο σύντομα διπλές εισφορές στο ΙΚΑ, αποστείλαμε επιστολή  προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, την οποία κοινοποιήσαμε και στο Διοικητή ΙΚΑ, ζητώντας την αναστολή των
διατάξεων για τη είσπραξη των ενσήμων του ΙΚΑ μέχρι και την 5η
εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου για τον μήνα Οκτώβριο του τρέχοντος έτους και την
επαναφορά της υποχρέωσης του εργοδότη για καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα για κάθε μήνα.
Η ενέργεια της
ΕΣΕΕ και η συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννη
Βρούτση είχε ως αποτέλεσμα το ΙΚΑ να αποστείλει άμεσα έγγραφο, αποδεχόμενο το
αίτημά μας για παρέκταση των προθεσμιών καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο
και σας επισυνάπτουμε, προς ενημέρωσή σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος
Βασίλης Κορκίδης
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Καρανίκας

Share this post