ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (BLOG) ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (BLOG) ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. πρωτ: Σ 1445
Προς
Ομοσπονδίες μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με την πεποίθηση ότι εγκαινιάζουμε ένα πολύ
χρήσιμο εργαλείο για όλους τους εμπόρους, σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα οι
Ομοσπονδίες, οι Εμπορικοί Σύλλογοι και τα απλά μέλη μας έχουμε πλέον τον δικό
μας διαδικτυακό χώρο (blog)
για να εκφράσουμε τις θέσεις μας, να δημοσιοποιήσουμε τα νέα μας και να
μοιραστούμε τις απόψεις μας.
Άμεσος στόχος μας είναι η ανάπτυξη σταθερών δεσμών ανάμεσα στους εκπροσώπους
της εμπορικής κοινότητας για την καλύτερη προώθηση των συμφερόντων του κλάδου
και την ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου.
Η ενεργοποίηση των μελών μας στον σχετικό
διαδικτυακό τόπο διαλόγου και συμβάλλει στην επίτευξη καλύτερης επικοινωνίας
ανάμεσα στην ΕΣΕΕ και τη βάση της, καθώς η γόνιμη ανταλλαγή εμπειριών και ο εν
γένει προβληματισμός που θα αναπτυχθεί σε σχέση με τα ζητήματα της αγοράς είναι
το Α και το Ω για αποτελεσματική συνδικαλιστική δράση.
Το blog της ΕΣΕΕ είναι
διαθέσιμο από το επίσημο site της Συνομοσπονδίας www.esee.gr (περιφερειακή δράση) ή στο http://blog.esee.gr.
Συναδελφικά,
Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλης Κορκίδης                                         Γιώργος
Καρανίκας

Share this post