ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4/2012 -δεν πληρώνω-δεν παίρνω απόδειξη

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4/2012 -δεν πληρώνω-δεν παίρνω απόδειξη

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Αθήνα,
11 Ιανουαρίου 2013
Αρ.
πρωτ : Φ1.2.26
Προς
 Ομοσπονδίες- μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους
ΘΕΜΑ:
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4/2012
Αγαπητοί
Συνάδελφοι,
Αύριο, 12
Ιανουαρίου, συμπληρώνεται το καθοριζόμενο από την Αγορανομική Διάταξη 4/2012
χρονικό διάστημα του μηνός από την δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ και ως εκ τούτου
καθίσταται πλέον υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδας σε εμφανές σημείο του
καταστήματος και πλησίον του Ταμείου με το γνωστό περιεχόμενο «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» αποδιδόμενο και στην αγγλική
γλώσσα ως «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT − INVOICE)».
Η ΕΣΕΕ έγκαιρα προειδοποίησε το Υπουργείο
Ανάπτυξης ότι η μεταβολή της νομοθεσίας στην κατεύθυνση της άρνησης πληρωμής
από τον καταναλωτή σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεως αποτελεί αποκλειστικά
κίνηση εντυπωσιασμού και όχι ουσίας, αφού θα δημιουργήσει περισσότερα
προβλήματα από αυτά που υποτίθεται θα επιλύσει. 
Ταυτόχρονα, ζητήσαμε διευκρινήσεις από το Υπουργείο τόσο για τους
εμπόρους, όσο και για τους καταναλωτές για το πλήρες περιεχόμενο της συναλλαγής
(ή της μη συναλλαγής), οι οποίες όμως δεν ήρθαν ποτέ. 
Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ότι κακώς το
συγκεκριμένο μέτρο κατά της φοροδιαφυγής, όπως νομοθετήθηκε, έχει επεκταθεί,
ώστε να καλύπτει και τον αγοραστή διαρκών προϊόντων από οργανωμένο εμπορικό
κατάστημα για τους εξής λόγους:
Πρώτον, διότι στην παρούσα φάση τα
οργανωμένα εμπορικά καταστήματα είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία νομότυπα
και εκδίδουν την προβλεπόμενη απόδειξη αγορών στους πελάτες τους. Η φοροδιαφυγή,
όπως όλοι γνωρίζουμε, βρίσκεται κυρίως στο παρεμπόριο και όχι στο οργανωμένο
στεγασμένο εμπόριο.
Δεύτερον, διότι εάν ο πελάτης ζητήσει την
απόδειξή του και ο καταστηματάρχης αρνηθεί να την εκδώσει, μπορεί να
καταγγείλει το γεγονός στις αρμόδιες αρχές και φυσικά μπορεί να αρνηθεί την
αγορά, να αφήσει τα προϊόντα και να αποχωρήσει, όχι όμως να τα πάρει και να
φύγει χωρίς να πληρώσει.  Η κίνηση αυτή
είναι παράνομη και πληροί την αντικειμενική υπόσταση του ποινικού αδικήματος
της κλοπής, οπότε ο καταναλωτής μπορεί να εμπλακεί σε περιπέτειες, τις οποίες
και ο ίδιος προφανώς δεν επιθυμεί.
Για τους λόγους αυτούς και για την
αποφυγή καλοθελητών, οι οποίοι θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν την νέα νομοθεσία
για να ιδιοποιηθούν προϊόντα από τα καταστήματά μας παράνομα, συστήνουμε μαζί
με την ως άνω υποχρεωτική πλέον πινακίδα και εγγύτατα αυτής να αναρτάται και η
συνημμένη στην παρούσα ενημέρωση, ούτως ώστε να αποθαρρύνονται φαινόμενα
καταχρηστικής άσκησης των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
Το περιεχόμενο της συμπληρωματικής
πινακίδας δεν αντιτίθεται προς την υποχρεωτικά αναρτώμενη πινακίδα της ΑΔ
4/2012, ενώ θεωρούμε ότι θα συνεισφέρει στην διατήρηση της ομαλότητας των
συναλλαγών και θα προστατεύσει τόσο τα μέλη μας όσο και τους καταναλωτές από
άσκοπα δικαστήρια και έξοδα.
Συναδελφικά,
               
Ο Πρόεδρος
   
        Βασίλης
Κορκίδης
Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος
Καρανίκας
Συνημμένα:   ΦΕΚ ΑΔ 4/2012

Share this post