Δελτίο Τύπου ΕΣΕΕ& ΚΕΔΙΠ

Δελτίο Τύπου ΕΣΕΕ& ΚΕΔΙΠ

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2015

 

 

Συνεργασία  ΕΣΕΕ& ΚΕΔΙΠ  για τη διάδοση  της
εξωδικαστικής  διαδικασίας της
διαμεσολάβησης στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

 

Υπεγράφη  συμφωνία συνεργασίας μεταξύ
της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και του
Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) από τους προέδρους των δύο φορέων
κκ. Βασίλη Κορκίδη και Γιώργο Σταματογιάννη.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας δίνει πολύ μεγάλη
σημασία στον σχετικά νέο θεσμό της διαμεσολάβησης, όπου οι επιχειρηματίες και
γενικότερα οι συμβαλλόμενοι που έχουν διαφορές καταφεύγουν σε έναν ανεξάρτητο,
αμερόληπτο και διαπιστευμένο διαμεσολαβητή, προκειμένου να πετύχουν γρήγορη
επίλυση της διαφοράς τους, με το συγκριτικά χαμηλότερο και συμφερότερο κόστος.

Το ΚΕΔΙΠ αποτελεί τον πρώτο πανελλαδικά φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών και
έχει συσταθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά , το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) και τα άλλα δύο επιμελητήρια της πόλης του Πειραιά.

 Στόχος της συνεργασίας είναι η
προώθηση στον κόσμο της επιχειρηματικότητας αυτού του νέου θεσμού και η
ανάδειξή του ως εναλλακτικού σε σχέση με τα δικαστήρια τρόπου επίλυσης των
πάσης φύσεως συμβατικών αμφισβητήσεων.

Είναι δεδομένο ότι τα πλεονεκτήματα του θεσμού της
διαμεσολάβησης, τα οποία είναι κυρίως η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, η
αποφυγή των δικαστικών καθυστερήσεων, η εγγύηση εμπιστευτικότητας και σε τελική
ανάλυση η διατήρηση φιλικού κλίματος και η διαφύλαξη των επιχειρηματικών σχέσεων,
θα φανούν ιδιαίτερα σημαντικά για τον εμπορικό κόσμο, αφού κύριο μέλημα των
επιχειρηματιών είναι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και η επέκταση των
συναλλαγών τους και όχι η εμπλοκή σε μακροχρόνιες και εξουθενωτικές δικαστικές
περιπέτειες και διαμάχες.

Τόσο η ΕΣΕΕ όσο και το ΚΕΔΙΠ μοιράζονται την αντίληψη ότι για την επιτυχία
της διαμεσολάβησης και την εμπέδωσή της στην ελληνική αγορά και κοινωνία
απαιτείται συντονισμός και συνεργασία, από τους φορείς τόσο της
επιχειρηματικότητας όσο και της διαμεσολάβησης, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση
του κοινού σκοπού. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναλάβει να εργαστούν από κοινού για
την προώθηση του νέου θεσμού επίλυσης διαφορών, δημιουργώντας διαύλους άμεσης
και σταθερής επικοινωνίας μεταξύ τους και κοινών δράσεων για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμφωνημένων στόχων.

Με την συνεργασία του ΚΕΔΙΠ, ο θεσμός της διαμεσολάβησης θα επικοινωνηθεί
από την ΕΣΕΕ στους εμπόρους και επιχειρηματίες μέσω και του «Δικηγόρου του
Εμπόρου», δηλαδή της πρωτοβουλίας παροχής νομικής συμβουλευτικής υπηρεσίας της
ΕΣΕΕ προς τον εμπορικό κόσμο, που λειτούργει ήδη από τον Οκτώβριο του 2014 με
θετικές αποτιμήσεις.

 
 

 

 

Share this post