ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 
 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ:
«ΕΠΙΤΑΓΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος /η ___________________________________________________εκπρόσωπος
της επιχείρησης_________________________________ δηλώνω ότι επιθυμώ να
συνεργαστεί η επιχείρηση που εκπροσωπώ με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» στη δράση: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
 
Τα στοιχεία της επιχείρησης είναι:
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 
ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
 
Διάγνωση αναγκών σε προσωπικό:
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
ΠΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
ΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 
 
 
 Για την επιχείρηση                                                                                                       Σφραγίδα – υπογραφή
 
 
παρακαλώ η επιστολή να
σταλεί με e-mail: stepping72@gmail.com
 
 

Share this post