Δ.Σ.ΤΟΥ Ε.Σ.Ω

Δ.Σ.ΤΟΥ Ε.Σ.Ω

 Ο πρόεδρος του Ε.Σ.Ω. καλεί τα μέλη του την Δευτέρα 3/2/2014 στις 2Ο:00 σε τακτικό Δ.Σ
τηλεφωνώ συλλόγου   . 6999501100

Share this post