Β΄ ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Ξεκινά
αύριο, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στη δεύτερη φάση
του «Προγράμματος επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25- 66 ετών»
του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), με σκοπό τη δημιουργία 6.000 νέων
θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, επιπλέον των 5.000 που είχαν
αρχικά προκηρυχθεί.  Ενδεχόμενοι
δικαιούχοι είναι όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις μέλη μας.

Η
υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία αίτηση για έως
δύο θέσεις απασχόλησης.  Δικαίωμα
υποβολής αίτησης έχουν και οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στην πρώτη φάση του
προγράμματος και οι αιτήσεις τους είναι σε στάδιο αναμονής.  Στις περιπτώσεις αυτές, οι προηγούμενες αιτήσεις
δεν εξετάζονται.

Στο
συγκεκριμένο στάδιο του προγράμματος δεν μπορούν να συμμετέχουν:

·        
Επιχειρήσεις
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην πρώτη φάση του παρόντος «Προγράμματος επιχορήγησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-
66 ετών»
και οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές.

·        
Δικαιούχοι
του «Προγράμματος επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30- 66 ετών»
.

·        
Επιχειρήσεις
που είχαν υποβάλει αίτηση στο «Πρόγραμμα
επιχορήγησης για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30- 66 ετών»
για τις
υπολειπόμενες 2.500 θέσεις.

Η
διαδικασία υποβολής της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους γίνεται με τη χρήση
κωδικών πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ.  Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται και δεν
διαθέτουν κλειδάριθμο, θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ,
προκειμένου να πιστοποιηθούν.  Το
υπόδειγμα της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr . Στην ίδια σελίδα οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

Με
συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Share this post