ΘΕΜΑ: ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2012

ΘΕΜΑ: ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2012

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
42, 105 63
                                                                                                Αθήνα,
3 Ιουλίου 2012
                                                                                                Αρ.
πρωτ.: Φ1.2. 882
Προς
Ομοσπονδίες
μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες
τους
ΘΕΜΑ:
ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2012
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 802/1978, οι
θερινές εκπτώσεις έτους 2012 θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 16 Ιουλίου και θα λήξουν
την Παρασκευή, 31 Αυγούστου.
Σε
ότι αφορά την διενέργεια των εκπτώσεων, οι συνάδελφοι πρέπει να προσέξουν τα
εξής:
 1. Η
  αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της
  νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική στα
  εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά (τα
  προϊόντα) εκτίθενται.
 2. Η
  αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην
  διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.  Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει
  ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «50% έκπτωση»).
 3. Η
  διενέργεια εκπτώσεων είναι στην διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης.
 4. Ιδιαίτερη
  προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον
  πελάτη.  Η κάθε παροχή πρέπει να
  ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά
  και ποιοτικά. 
Κατά
τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους
συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι βαρύτατες και δεν επιτρέπεται να
επιβάλλονται λόγω λάθους.  Ειδικότερα:
Όσοι
παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου διώκονται ποινικά και τιμωρούνται με
φυλάκιση, ενώ, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5%
του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν, το οποίο, σε περίπτωση
υποτροπής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της
συγκεκριμένης επιχείρησης.
Αν
οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως
προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε
μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000)
μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα
της παράβασης. 
Το εμπόριο έχει ξεχωριστές προσδοκίες από
αυτές τις τακτικές εκπτώσεις, καθώς αποτελούν μία ανάσα μέσα στην βαθύτατη
κρίση.  Καλούμε τους Έλληνες καταναλωτές
να εμπιστευθούν και πάλι τις οργανωμένες εμπορικές επιχειρήσεις και όχι το
παρεμπόριο και τους διαβεβαιώνουμε ότι, μέσα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία,
θα εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα περιθώρια για την κατά το δυνατόν καλύτερη
τιμολόγηση των προϊόντων που προσφέρουμε.
Σας
ενημερώνουμε ότι στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη των εκπτώσεων, οι
επιχειρήσεις μπορούν να ενεργούν 10ήμερα προσφορών, που στο μυαλό του
καταναλωτή λειτουργούν εισαγωγικά ως «προπομπός»  της κύριας περιόδου των θερινών τακτικών
εκπτώσεων.
Παρακαλούμε
για την άμεση αποστολή της παρούσης προς τους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη
σας.  Η ΕΣΕΕ είναι στην διάθεσή σας για
οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση στο θέμα αυτό.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος
Βασίλης Κορκίδης
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Καρανίκας

Share this post