ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΘ ΣΤΗΝ 79η ΔΕΘ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΘ ΣΤΗΝ 79η ΔΕΘ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του, οι οποίες

επιθυμούν να συμμετέχουν στην 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από

τις 6 μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2014, να αποστείλουν αίτημα συμμετοχής, ώστε να επωφεληθούν


από την ειδική προνομιακή τιμή, που προκύπτει μετά από δική του επιδότηση.

Το Επιμελητήριο με την πρωτοβουλία αυτή στοχεύει αφενός στη στήριξη των μελών του και αφετέρου

στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στην πόλη μας.

Οι επιχειρήσεις μέλη μας θα φιλοξενηθούν στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8 (Ε.Ε.Θ) και θα εγκατασταθούν σε σταντ

εμβαδού 12 τ.μ. ή πολλαπλάσιων. Το τελικό ποσό που θα καταβάλει κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει

ανέρχεται στα 29 ευρώ ανά τ.μ.. πλέον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί την ενοικίαση

εξοπλισμένου σταντ μπορεί να επικοινωνήσει για λεπτομέρειες με τα γραφεία της ΔΕΘ-HELEXPO

(στα τηλέφωνα 2310 291548/2310 291257 κ. Π. Χατζηϊωάννου fax: 2310 291553, e-mail

tif3@helexpo.gr).

Στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν δίνεται η δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους προς

πώληση στο χώρο της έκθεσης με την προϋπόθεση να τηρήσουν όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο

και τον εσωτερικό κανονισμό της ΔΕΘ προϋποθέσεις.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων μελών του Ε.Ε.Θ.

που θα είναι εκθέτες στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ του Επιμελητηρίου, στην οποία θα τηρηθεί αυστηρά η


σειρά προτεραιότητας, είναι η επιχείρηση να είναι μέλος του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ και να έχει εξοφλήσει και τη συνδρομή του έτους 2013.


Β. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιδότησης για την

79η ΔΕΘ, παρακαλούνται:

1. Να αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο δελτίο συμμετοχής, στο ΕΕΘ

fax : 2310 257283 ή e-mail: grammateia@epepthe.gr. Υπεύθυνος επικοινωνίας

κ. Π. Καζαντζίδης τηλ. 2310 271488.

2. Να καταβάλουν το προαναφερόμενο ποσό απευθείας στη ΔΕΘ-

ΗΕΙΕΧΡΟ.

σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

• ΕΘΝΙΚΗ: 223/470400-28 ΙΒΑΝ GR 79 0110 2230 0000 2234 7040 028

• ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5202-009128-859 ΙΒΑΝ GR 80 0172 2020 0052 0200 9128 859

• ΑLΡΗΑ: 707/00/2320000394 ΙΒΑΝ GR 74 0140 7070 7070 0232 0000 394

3. Να στείλουν στη συνέχεια στο ΕΕΘ fax : 2310 257283 ή e-mail

grammateia@epepthe.gr, υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Π. Καζαντζίδης τηλ.2310

271488, αντίγραφο του καταθετηρίου, στο οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει να

αναφέρεται η επωνυμία της επιχείρησης.


4. Να στείλουν συμπληρωμένο στη ΔΕΘ-ΗΕΙΕΧΡΟ το έντυπο εκθεμάτων, για τη

σωστή εγγραφή της επιχείρησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Έκθεσης

fax: 2310 291553, e-mail tif3@helexpo.gr, κ. Π. Χατζηϊωάννου τηλ:2310

291548/2310 291257.

Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής, σας ενημερώνουμε

ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία παραλαβής της

αίτησης συμμετοχής.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Ζορπίδης

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

• Δήλωση Συμμετοχής

• Έντυπο Εκθεμάτων

Κανονισμός λειτουργίας και όροι συμμετοχής της ΔΕΘ-ΗΕΙΕΧΡΟ καθώς και παράρτημα αυτού.

Είναι ευνόητο ότι για τους εκθέτες του Ε.Ε.Θ δεν ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στον τρόπο

πληρωμής και στην ακύρωση συμμετοχής (άρθρα 3.6 και 3.11), λόγω του προνομιακού καθεστώτος

συμμετοχής.

Share this post