Διαμαρτυρία για διαφήμιση JUMBO

Διαμαρτυρία για διαφήμιση JUMBO

Κύριο
Βασίλη Κορκίδη
Πρόεδρο
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου
Αθήνα

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Η Οµοσπονδία Ε.Σ. Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Εµπορικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης ενώνουν τη φωνή τους µε τη φωνή διαµαρτυρίας της Οµοσπονδίας Ε.Σ. Αττικής-Οµόρων
Νήσων και Αιγαίου και του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιώς για την ιδιαίτερα αρνητική, προκλητική και
αντιεπαγγελµατική διαφήµιση της επιχείρησης JUMBO, η οποία, στην προσπάθειά της να προσελκύσει
καταναλωτές,  κατηγορεί για αισχροκέρδεια τις ελληνικές επιχειρήσεις,  µε κεντρικό µήνυµα της
διαφήµισης «Ε, ρε Jumbo που σας χρειάζεται».
Παρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειες της Συνοµοσπονδίας µας, προκειµένου να αποσυρθεί
άµεσα η συγκεκριµένη διαφήµιση,  είτε τηλεοπτική,  είτε ραδιοφωνική, η οποία θεωρούµε ότι
παραβιάζει κατάφωρα τον Ελληνικό Κώδικα ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας,  λειτουργώντας
αντισυναδελφικά και αντιεπαγγελµατικά εις βάρος των ελληνικών επιχειρήσεων.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς

   
Κωστής Χαντζαρίδης                                                                     Παντελής Φιλιππίδης
Πρόεδρος Ε.Σ.Θ.                                                                     Πρόεδρος Ο.Ε.Σ.Κ.Α.Μ.Θ.

Share this post