ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του
τελευταίου νόμου 4177/2013 πλησιάζει η πρώτη εφαρμογή του θεσμού των ενδιάμεσων
εκπτωτικών περιόδων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το νέο νόμο, η
πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές (δηλαδή οι
εκπτώσεις) επιτρέπεται πλέον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ως εξής:

α) Τακτικές εκπτώσεις: από τη δεύτερη
Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη
Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι: το
πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη ενδιάμεση
εκπτωτική περίοδος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013 και θα λήξει
την Κυριακή, 10 Νοεμβρίου.  Προσοχή: οι
10 ημέρες των εκπτώσεων, όπως αναφέρονται στο νόμο είναι ημερολογιακές και όχι
εργάσιμες, άρα τελευταία ουσιαστικά ημέρα των εκπτώσεων είναι το Σάββατο, 9
Νοεμβρίου.

Επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτούν εάν
επιτρέπεται ή όχι η διενέργεια προσφορών κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την
έναρξη των εκπτώσεων, σας γνωστοποιούμε ότι οι προσφορές επιτρέπονται κανονικά,
όπως άλλωστε ίσχυε μετά την τροποποίηση του ν. 3769/2009.  Αυτό που απαγορεύεται είναι η ανακοίνωση προς
το κοινό και η αναγγελία εκπτώσεων με οποιοδήποτε τρόπο, διαφήμιση, επιστολές ή
ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν
της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που
πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία
ποσοστού έκπτωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο προσφορών επιτρέπεται
αποκλειστικά και μόνον η ευκρινής αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των
αγαθών ή των υπηρεσιών.  Είναι αυτονόητο
ότι, σύμφωνα με την διατύπωση του νόμου, η χρησιμοποίηση ποσοστού επιτρέπεται
πλέον αποκλειστικά για τις εκπτώσεις και απαγορεύεται τόσο για τις προσφορές όσο
και για τις προωθητικές ενέργειες.

Παράλληλα με τα ως άνω, σύμφωνα με το
άρθρο 16 του ίδιου νόμου 4177/2013, τα καταστήματα κάθε είδους και σε όλες τις
περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή, 3
Νοεμβρίου 2013, πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου του Νοεμβρίου
2013. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
(άρθρο 21), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται
πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι
κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. 
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια
παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του
ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι
εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς
την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων
με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του
καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου
εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση
που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα
πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της
συγκεκριμένης επιχείρησης. 

Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σύμφωνα με
το νόμο είναι:

α) Οι υπηρεσίες
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.

β) Οι υπηρεσίες
της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.

γ) Οι υπηρεσίες
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.

δ) Οι
Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.

στ) Οι Υπηρεσίες
του Λιμενικού Σώματος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους.

Αρμόδια αρχή για
την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση.  Οι αρχές αυτές ελέγχουν την εφαρμογή τόσο της
νομοθεσίας για τις εκπτώσεις και προσφορές όσο και αυτής που αφορά στις
Κυριακές.

Share this post