Καταβολή από τους εργοδότες των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ

Καταβολή από τους εργοδότες των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα, 23 Απριλίου 2012
Προς
Ομοσπονδίες
– μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες
τους
Ενημερωτικό Σημείωμα
Καταβολή από τους εργοδότες των
ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ
Σύμφωνα
με το άρθρο 20 του νόμου 4075/11.4.2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και
λοιπές διατάξεις.», (Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή του
νόμου στο Φ.Ε.Κ. ήτοι την 11.4.2012), ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που
απασχολούν προσωπικό οφείλουν να καταβάλλουν τις εισφορές στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι
την πέμπτη (5η) για τις Δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από
τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο.
  • Άρα οι επιχειρήσεις θα πρέπει μέχρι την 7η Μαΐου 2012 (5η
    Εργάσιμη) να καταβάλουν στο Ι.Κ.Α. τις εισφορές του μηνός Απριλίου 2012.
Επίσης, η
προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και
Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα (αντί του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου).
  • Άρα
    οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταβάλουν στο Ι.Κ.Α. τις εισφορές του Δώρου
    Πάσχα 2012 έως το τέλος του Μαΐου 2012. 
Αυτό 
σημαίνει ότι πλέον  οι εισφορές του Ι.Κ.Α. θα πρέπει να πληρώνονται από
τούδε και στο εξής έως την 5η εργάσιμη  του επόμενου
μήνα  αναφοράς  καταλογισμού των εισφορών και όχι μέχρι τέλος του
επόμενου μηνός
που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Επίσης το
δώρο του Πάσχα καθώς και το δώρο Χριστουγέννων θα πρέπει να
πληρώνεται μέχρι  τέλος Μαΐου και τέλος Ιανουαρίου 
αντίστοιχα.
 Οι
εισφορές του Μαρτίου 2012 θα πληρωθούν κανονικά, μέχρι  την 30η
Απριλίου 2012.

Share this post