ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Α 4565

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Α 4565

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Α 4565             
ΑΙΤΟΥΣΕΣ
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
Εθνική
Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)
ΘΕΜΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
JUMBOJUMBO ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ”   
ΗΜ/ΝΙΑ
& ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α
/ 4562 / 28.06.2012
ΗΜ/ΝΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
03.07.2012
ΗΜ/ΝΙΑ  & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Α / 4565 /
05.07.
2012           
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α. ΚΑΡΑΔΗΣ
Γ. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ
Δ. ΚΟΡΔΑΣ
ΣΔΕ
– ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΔΕ
ΕΔΕΕ
ΕΔΕΕ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Α.
ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ
Π.
ΖΑΛΩΝΗΣ
Α.
ΚΕΛΑΪΔΗΣ
Ι.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΣΕΕ
POLLEN
POLLEN
JUMBO
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ           
ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ
                       
Η
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό
Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της
την αίτηση ελέγχου, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα
στοιχεία που κατατέθηκαν και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη
συνεδρίαση.
Η
Επιτροπή εξέτασε λεπτομερώς τις υπό κρίση επικοινωνίες JUMBO (3 τηλεοπτικά spots και
1 ραδιοφωνικό spot)
και μετά από διεξοδική συζήτηση κατέληξε στα ακόλουθα:
Σχετικά
με το ραδιοφωνικό, η Επιτροπή διαμόρφωσε την άποψη ότι το μήνυμα της
επικοινωνίας αυτής πέραν του να προβάλλει έμμεσα τις χαμηλές τιμές των προϊόντων
του JUMBO,
στοχεύει στο να αναδείξει (το πραγματικό γεγονός) ότι άλλες εμπορικές
επιχειρήσεις – προφανώς «κακοί» επαγγελματίες της αγοράς – πωλούν αδικαιολόγητα
ακριβά τα προϊόντα τους, εξαπατώντας με τον τρόπο αυτό τους καταναλωτές.
Εντούτοις,
ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται ορισμένες εκφράσεις στην επικοινωνία, και
συγκεκριμένα η χρήση του β’ πληθυντικού προσώπου, είναι πιθανό να δημιουργήσει
την εντύπωση ότι το παραπάνω μήνυμα-καταγγελία αφορά στο σύνολο των εμπορικών
επιχειρήσεων αδιακρίτως, χωρίς καμία επιφύλαξη ή περιορισμό, περιλαμβάνοντας
έτσι στους αποδέκτες του και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά έντιμα
και θεμιτά (γεγονός που επίσης ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα).
Συνυπολογίζοντας
στα παραπάνω ότι υπό τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες της οικονομικής κρίσης
πλήθος εμπορικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα αλλά και ότι το
καταναλωτικό κοινό είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα ακρίβειας –
οικονομίας, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία έκρινε ότι το υπό έλεγχο ραδιοφωνικό
μπορεί να παραπλανήσει μέρος των καταναλωτών και να λειτουργήσει δυσφημιστικά
απέναντι σε κάποιες εμπορικές επιχειρήσεις.
Για
τους λόγους αυτούς η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι το εν λόγω
ραδιοφωνικό προσκρούει στα άρθρα 1.2 και 12 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως εντός 2 ημερών.
Επιπλέον,
η Επιτροπή έκρινε ότι ο συνδυασμός του λεκτικού «ε ρε Jumbo
που σας χρειάζεται»,
που αποτελεί παράφραση της γνωστής
φράσης «ξύλο που σας χρειάζεται», με το ηχητικό (ήχος «ξυλιάς») στο ραδιοφωνικό
και με το οπτικό (απεικόνιση ξύλου / σανίδας) και το ηχητικό (ήχος «ξυλιάς»)
στα 3 τηλεοπτικά spots,
υπαινίσσεται βίαιη συμπεριφορά και για το λόγο αυτό αποφάσισε κατά πλειοψηφία
ότι υπάρχει παραβίαση του άρθρου 4.3 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να γίνει η ανάλογη
τροποποίηση εντός 4 ημερών.           
 


Προσφυγή
στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη
Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.
Υπενθυμίζουμε σύσταση
του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν
αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή
προβολής, προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.

Share this post