ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (2012)

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (2012)

Στην
Αθήνα σήμερα, 26 Ιουλίου 2012, οι υπογράφοντες αφενός, Βασίλειος Κορκίδης,
Πρόεδρος και Γεώργιος Καρανίκας, Γεν. Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), Δημήτριος
Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών,
Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος
(ΓΣΕΒΕΕ)
και αφετέρου Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν.
Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ),
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις
που εκπροσωπούν συμφωνούν τα ακόλουθα:
Προοίμιο – Πλαίσιο
Εθνικής Συμφωνίας και Συλλογικής Σύμβασης
Οι συλλογικές
διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας εθνικής κλαδικής Συλλογικής Εργασίας στο
Εμπόριο, διεξήχθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον έκτακτων και εξαιρετικά
δυσμενών  πολιτικών, οικονομικών και  κοινωνικών συνθηκών.
Τα
συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι μέχρι σήμερα ασκηθείσες  οικονομικές – φορολογικές πολιτικές και τα
μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Μνημονίου,
αποδεικνύονται εξαιρετικά αναποτελεσματικές και έχουν οδηγήσει την οικονομία σε
έναν φαύλο κύκλο βαθιάς ύφεσης, δραματικής πτώσης της εγχώριας ζήτησης και
εξαιρετικά υψηλών και δυσβάσταχτων για την κοινωνική συνοχή ποσοστών ανεργίας.
Η συνεχής
λήψη μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, εφαρμογής σκληρής λιτότητας και
οριζόντιων χωρίς εξειδικευμένο στόχο περικοπών, καθώς και η επιβολή πολλαπλών
δυσβάσταχτων φορολογικών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις (ιδίως τις
μικρομεσαίες) αλλά και στους εργαζόμενους που συρρικνώνουν το διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών, χωρίς καμία αναπτυξιακή διάσταση, είναι καταστροφικές
και οδηγούν στην κατάρρευση τόσο των εμπορικών επιχειρήσεων, ιδίως των
μικρομεσαίων, όσο και των εργαζομένων. 
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και της
επιμονής της  Πολιτείας να αρνείται να
διασφαλίσει όρους και προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο μοντέλο οικονομικής
ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, καθιστά απολύτως αναγκαία την ανάληψη ενός
πιο  αποφασιστικού ρόλου των οργανώσεων
των εργοδοτών και των εργαζομένων στον κλάδο του Εμπορίου, ώστε να διαμορφωθούν
και να εφαρμοστούν με δική τους ευθύνη κοινοί κανόνες και όροι λειτουργίας στον
κλάδο που θα διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων και των
όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών. 
   Κατά συνέπεια, τα μέρη
εκτιμώντας την εξαιρετικά αρνητική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αναγνωρίζουν
ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη να συζητηθούν και να εξευρεθούν από κοινού λύσεις
τόσο για τη συνολική λειτουργία του κλάδου και των επιχειρήσεων, τη διασφάλιση
των θέσεων εργασίας και τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των
εργαζομένων με την αποφυγή ενός μισθολογικού ντάμπιγκ μέσω της γενικευμένης
χρήσης ατομικών συμβάσεων εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα
Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Εμπορίου,
θα πρέπει να
καταστεί το αποφασιστικότερο μέσο της ρύθμισης και της διαμόρφωσης των όρων
αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, σεβαστή και εφαρμοστέα από το σύνολο των
εμπορικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πρόσφατες κρατικές
νομοθετικές παρεμβάσεις στο σύστημα και τη δομή των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων
του Ν. 1876/90, δίνουν προβάδισμα στο επιχειρησιακό επίπεδο, καθιστούν αδύνατη
την κήρυξη  ως υποχρεωτικής της παρούσας
ΣΣΕ και έχουν ακυρώσει τον ρόλο της Διαιτησίας του ΟΜΕΔ.
 Πέραν 
της παρούσας ΣΣΕ, τα μέρη συνυπογράφουν το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 με τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ
ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2012»,
η
οποία αποτελεί ένα ευρύτερο και μεταξύ τους δεσμευτικό πλαίσιο κοινών θέσεων
και αιτημάτων αμέσου εφαρμογής αλλά και μεσομακροπρόθεσμης προοπτικής για
τα  κυρίαρχα ζητήματα της εξόδου από την
ύφεση, της αντιμετώπισης της ανεργίας και της δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης
και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, με ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του κλάδου
του Εμπορίου και με αποδέκτη την Ελληνική Κυβέρνηση και την Τρόικα.
Συνεπώς
και στο πλαίσιο της κρίσιμης για τη χώρα πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής
συγκυρίας, τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι πρέπει να στηριχθεί το διαθέσιμο
εισόδημα των μισθωτών,  λαμβάνοντας
ταυτόχρονα υπόψη τις επείγουσες ανάγκες κοινωνικής προστασίας και της ενίσχυσης
του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, που καταρρέει από την έλλειψη οικονομικής
και χρηματοδοτικής ρευστότητας με συνέπεια τη συρρίκνωσή της και τη δραματική
αύξηση της ανεργίας.  
Με βάση
τα παραπάνω, τα μέρη συμφωνούν τα εξής:
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 1
Πεδίο Ισχύος της Εθνικής
Κλαδικής ΣΣΕ Εμπορίου
Α. Η παρούσα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις ακόλουθες εμπορικές επιχειρήσεις
όλης της χώρας:
1.        
Εμπορικά
καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης.
2.        
Σούπερ
Μάρκετς και καταστήματα τροφίμων.
3.        
Καταστήματα
ζαχαροπλαστείων και συναφών με τα ζαχαροπλαστεία εμπορικών δραστηριοτήτων.
4.        
Καταστήματα
λιανικής και χονδρικής πώλησης τσιγάρων.
Β. και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
1.        
Πωλητές
(στο προσωπικό πώλησης των Σούπερ-Μάρκετς περιλαμβάνονται και οι
πωλητές-πωλήτριες προϊόντων κρέατος, πουλερικών, τυροκομικών-αλλαντικών,
οπωρολαχανικών, ιχθυοπωλείου ειδών ένδυσης, οικιακού εξοπλισμού, ειδών εξοχής
κ.λπ.)
2.        
Γραμματείς
προϊσταμένων.
3.        
Προσωπικό
Γραφείου (Υπάλληλοι Γραφείου, Αποθηκάριοι, Εισπράκτορες, Κλητήρες).
4.        
Λογιστές
και Βοηθοί Λογιστές.
5.        
Καθαριστές
– Καθαρίστριες.
6.        
Φύλακες
– Νυκτοφύλακες – Θυρωροί.
7.        
Οδηγοί
Φορτηγών Αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων.
8.        
Προσωπικό
Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).
Επίσης στην παρούσα ΣΣΕ εντάσσονται οι
ειδικότητες:
1.        
Εργατοτεχνίτες
με τους γενικούς όρους που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ και με τη διευκρίνιση ότι
χορηγούνται σε αυτούς, οι εκάστοτε αυξήσεις, τα επιδόματα και οι ρυθμίσεις της
παρούσας ΣΣΕ, όπως ειδικότερα κάθε φορά ορίζονται.
2.        
Διακοσμητές
–τριες με τους όρους της Δ.Α. 21/96.
3.        
Ηλεκτρονικοί
–  Τεχνικοί Hardware (μέσων σχολών ή
αναγνωρισμένων δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ).
Άρθρο 2
Κατώτατα όρια αποδοχών
1.        
Ο κατώτατος εισαγωγικός μισθός και το εισαγωγικό ημερομίσθιο βάσης (μισθολογικό κλιμάκιο 0-2 έτη
υπηρεσίας) για κάθε κατηγορία / ειδικότητα εργαζομένων που υπάγεται στην
παρούσα, καθορίζεται και χορηγείται  καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΗΣ (Μ.Κ, 0-2 ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΩΛΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – ΠΩΛΗΤΕΣ)
860
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
793
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ,
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ
785
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
843
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
& ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
941
ΒΟΗΘΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 17 ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
850
ΦΥΛΑΚΕΣ,
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΘΥΡΩΡΟΙ
889
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ)
34
ΟΔΗΓΟΙ 1
(ΕΩΣ 2 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
896
ΟΔΗΓΟΙ 2
(ΜΕ 2 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
961
ΟΔΗΓΟΙ 3(
ΜΕ 5 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
1.055
ΟΔΗΓΟΙ 4
(ΜΕ 10 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
1.171
ΟΔΗΓΟΙ 5
(ΜΕ 15 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
1.277
ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
878
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
– ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
867
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ
Η/Υ
826
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ HARDWARE ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
886
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ
– ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΕΣ
860
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
(ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ)
33
2.       
Οι πλήρεις πίνακες βασικών μισθών
και ημερομισθίων για κάθε επιμέρους ειδικότητα ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας,
επισυνάπτονται στο  Προσάρτημα 1, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
ΣΣΕ
Άρθρο 3
Επιδόματα, άλλες παροχές και 
θεσμικές ρυθμίσεις
1.       Στην παρούσα ΣΣΕ
ενσωματώνονται, διατηρούνται και χορηγούνται όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα,
παροχές και θεσμικές ρυθμίσεις του κλάδου ή του επαγγέλματος  κάθε ειδικότητας εργαζομένων, όπως αυτά έχουν
διατυπωθεί και ισχύουν βάσει των προηγούμενων όμοιων συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ
ή ΔΑ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές
επιχειρήσεις όλης της χώρας
2.       Για την εφαρμογή τους
ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις όπως   αυτές καταγράφονται στην πλέον πρόσφατη  σχετική κωδικοποίηση του ΟΜΕΔ έτους 2008
καθώς στις μετά από αυτήν ΣΣΕ.
3.       Επιδόματα και λοιπές
προσαυξήσεις που προβλέπονται από προηγούμενες ρυθμίσεις του κλάδου ή του
επαγγέλματος κάθε ειδικότητας υπολογίζονται εφόσον ορίζονται σε ποσοστό, στους
εκάστοτε βασικούς μισθούς που διαμορφώνονται από τη ρύθμιση αυτή, εκτός εκείνων
που ρυθμίζονται διαφορετικά από τις οικείες Σ.Σ.Ε., Δ.Α. καθώς και από προηγούμενες
ρυθμίσεις της κλαδικής ΣΣΕ.
Άρθρο 4
Επιδόματα (δώρα) εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
1.              
Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές
αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε
καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών
Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του
επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
κάθε χρόνου.
2.              
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό
για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με
ημερομίσθιο.
3.              
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους
αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
4.              
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών
αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους
υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και
διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 5
Επίδομα άδειας
Ο μισθωτός
που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα
δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές
του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας
και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
Το επίδομα
άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων
αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι
αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και
με άλλο τρόπο.
Το
αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή
τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή
ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών
συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών
κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού,
καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται
σε ισχύ.
Το άρθρο 6
της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης
της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ
εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν
», λόγω της μεταγενέστερης
τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.
Άρθρο 6
Διασφάλιση εφαρμογής της ΣΣΕ
Τα συμβαλλόμενα μέρη της
παρούσας ΣΣΕ προκειμένου να διασφαλίσουν την εφαρμογή της από το σύνολο των
εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας, συμφωνούν τα ακόλουθα:
1.              
Τη δημιουργία, ειδικού δικτυακού τόπου με αντικείμενο την πληροφόρηση
για το περιεχόμενο της παρούσας ΣΣΕ και της Εθνικής Συμφωνίας Πλαισίου, την
παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την εφαρμογή της   παρούσας.
2.              
Τη δυνατότητα συνυπογραφής  /
αποδοχής  /   προσχώρησης 
 των οργανώσεων – μελών των
εργοδοτών και μεμονωμένων επιχειρήσεων που υπογράφουν την  παρούσα ΣΣΕ, 
μέσω υποδείγματος δήλωσης που προσαρτάται στην παρούσα.
3.              
Οι επιχειρήσεις που δεν εκπροσωπούνται από εργοδοτική οργάνωση,  καλούνται να προσχωρήσουν και να εφαρμόσουν
την παρούσα ΣΣΕ, μέσω της υπογραφής του παραπάνω σχετικού υποδείγματος.
4.              
Τη σύσταση μόνιμης επιτροπής ελέγχου εφαρμογής της παρούσας ΣΣΕ σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο και τη συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες του
ΣΕΠΕ για τον έλεγχο και διευκόλυνση εφαρμογής  της παρούσας ΣΣΕ
5.              
Την  πραγματοποίηση εκστρατείας
για την ΣΣΕ και την αναγκαιότητα εφαρμογής της από το σύνολο των επιχειρήσεων
του κλάδου.
6.              
Τη δημιουργία «λευκής» λίστας και τη σήμανση όλων εκείνων των
επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τη ΣΣΕ και κάλεσμα στους καταναλωτές να κάνουν τις
αγορές τους από αυτές, με τη χρηματοδοτική συμβολή και της Πολιτείας.
7.              
Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των  παραπάνω διατάξεων, συστήνεται κοινή επιτροπή
αποτελούμενη από 1 εκπρόσωπο της ΟΙΥΕ, 1 εκπρόσωπο της ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΛΠΕ
καθώς και από 1 κοινό εκπρόσωπο των 8 μεγαλύτερων  επιχειρήσεων του  κλάδου τροφίμων υποδεικνυόμενο από τις
επιχειρήσεις αυτές.   
Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις
1.        
Οι διατάξεις προηγούμενων ΣΣΕ και ΔΑ του κλάδου και των επιμέρους
ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά με τη νέα ΣΣΕ, εξακολουθούν να ισχύουν,
ανεξάρτητα από το εάν έχουν λήξει η καταγγελθεί.
2.        
Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι,
προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικές
συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις), καθώς και κανονισμοί εργασίας,
επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κ.λπ. δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
 
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η
παρούσα σύμβαση ισχύει από 1 Αυγούστου 2012 έως 31 Ιουλίου 2013.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος
Για την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
Μεταξία Στεκουλέα
Πρόεδρος
Βασίλειος Κορκίδης
Πρόεδρος
Θάνος Βασιλόπουλος
Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Καρανίκας
Γεν. Γραμματέας
Για τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών,
Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος
Δημήτριος Ασημακόπουλος
Πρόεδρος
Νικόλαος Σκορίνης
Γεν. ΓραμματέαςΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (2012)
Προσάρτημα 1
Πλήρεις πίνακες βασικών μισθών και
ημερομισθίων ειδικοτήτων των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις με βάση τα
έτη υπηρεσίας .
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΩΛΗΣΗΣ
ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
  0- 2
860
  2- 4
889
  4- 5
920
  5- 6
920
  6- 8
944
  8-10
980
 10-12
1000
 12-14
1036
 14-16
1074
 16-18
1104
 18-20
1134
 20-21
1171
 21-22
1208
 22-23
1238
 23-24
1268
 24-25
1298
 25-26
1320
 26-27
1350
 27-28
1372
 28-29
1402
 29-30
1424
 30-31
1446
 31-32
1467
 32-33
1489
 33-34
1511
 34-35
1533
 35-36
1558
 36-37
1584
 37-38
1610
 38-39
1636
 39-40
1661
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
  0- 2
793
  2- 4
830
  4- 6
839
  6- 8
905
  8-10
980
 10-12
987
 12-14
992
 14-16
996
 16-18
1000
 18-20
1004
 20-21
1016
 21-22
1041
 22-23
1058
 23-24
1066
 24-25
1074
 25-26
1107
 26-27
1124
 27-28
1132
 28-29
1149
 29-30
1157
 30-31
1165
 31-32
1177
 32-33
1190
 33-34
1198
 34-35
1206
 35-36
1232
 36-37
1258
 37-38
1284
 38-39
1309
 39-40
1337
3.
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ
ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
  0- 2
785
  2- 4
830
  4- 6
835
  6- 8
905
  8-10
980
 10-12
987
 12-14
992
 14-16
996
 16-18
1000
 18-20
1004
 20-21
1008
 21-22
1012
 22-23
1016
 23-24
1020
 24-25
1025
 25-26
1033
 26-27
1049
 27-28
1058
 28-29
1074
 29-30
1091
 30-31
1099
 31-32
1107
 32-33
1115
 33-34
1124
 34-35
1132
 35-36
1158
 36-37
1185
 37-38
1209
 38-39
1235
 39-40
1261
4.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
  0- 2
843
  2- 4
859
  4- 6
901
  6- 8
916
  8-10
980
 10-12
987
 12-14
1000
 14-16
1025
 16-18
1058
 18-20
1074
 20-21
1082
 21-22
1099
 22-23
1107
 23-24
1124
 24-25
1132
 25-26
1149
 26-27
1157
 27-28
1173
 28-29
1190
 29-30
1198
 30-31
1206
 31-32
1211
 32-33
1215
 33-34
1219
 34-35
1223
 35-36
1249
 36-37
1274
 37-38
1300
 38-39
1326
 39-40
1352
5. ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
  0- 2
941
  2- 4
998
  4- 6
1032
  6- 8
1072
  8-10
1121
 10-12
1146
 12-14
1185
 14-16
1220
 16-18
1258
 18-20
1294
 20-21
1307
 21-22
1311
 22-23
1326
 23-24
1339
 24-25
1352
 25-26
1365
 26-27
1377
 27-28
1390
 28-29
1402
 29-30
1412
 30-31
1429
 31-32
1446
 32-33
1464
 33-34
1486
 34-35
1505
 35-36
1531
 36-37
1557
 37-38
1583
 38-39
1608
 39-40
1634
6. ΒΟΗΘΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 17 ΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ(1)
ΕΤΗ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
  0- 2
850
  2- 4
881
  4- 6
906
  6- 8
928
  8-10
970
 10-12
1006
 12-14
1042
 14-16
1087
 16-17
1111
7. ΦΥΛΑΚΕΣ,
ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΘΥΡΩΡΟΙ
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
  0- 3
889
  3- 6
977
  6- 9
1063
  9-12
1148
 12-15
1232
 15-35
1316
 35-36
1342
 36-37
1368
 37-38
1393
 38-39
1419
 39-40
1445
14.
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ
ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
  0- 3
34
  3- 6
36
  6- 9
37
  9-12
39
 12-15
41
 15-35
42
 35-36
43
 36-37
44
 37-38
45
 38-39
46
 39-40
47
9α. ΟΔΗΓΟΙ (ΕΩΣ
2 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
  0- 1
896
  1- 3
944
  3- 6
984
  6- 9
1022
  9-12
1057
 12-15
1078
 15-18
1112
 18-21
1146
 21-24
1178
 24-27
1209
 27-30
1239
 30-35
1257
 35-36
1283
 36-37
1308
 37-38
1334
 38-39
1360
 39-40
1386
 9β. ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
  2- 3
961
  3- 6
1000
  6- 9
1038
  9-12
1073
 12-15
1094
 15-18
1129
 18-21
1162
 21-24
1194
 24-27
1225
 27-30
1255
 30-35
1273
 35-36
1298
 36-37
1324
 37-38
1350
 38-39
1376
 39-40
1401
9γ. ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
  5- 6
1055
  6- 9
1092
  9-12
1126
 12-15
1149
 15-18
1183
 18-21
1215
 21-24
1248
 24-27
1279
 27-30
1309
 30-35
1327
 35-36
1353
 36-37
1379
 37-38
1405
 38-39
1430
 39-40
1456
9δ. ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ
10 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
 10-12
1171
 12-15
1193
 15-18
1227
 18-21
1261
 21-24
1292
 24-27
1324
 27-30
1354
 30-35
1373
 35-36
1398
 36-37
1424
 37-38
1450
 38-39
1476
 39-40
1502
9ε. ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ
15 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
 15-18
1277
 18-21
1310
 21-24
1342
 24-27
1374
 27-30
1404
 30-35
1423
 35-36
1449
 36-37
1475
 37-38
1500
 38-39
1526
 39-40
1552
10.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ: ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
  0- 3
878
  3- 6
970
  6- 9
1003
  9-12
1037
 12-15
1064
 15-18
1100
 18-21
1130
 21-23
1157
 23-27
1191
 27-30
1227
 30-33
1256
 33-35
1285
 35-36
1311
 36-37
1336
 37-38
1362
 38-39
1388
 39-40
1414
11.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
  0- 3
867
  3- 6
956
  6- 9
1000
  9-12
1026
 12-15
1052
 15-18
1088
 18-21
1119
 21-23
1146
 23-27
1176
 27-30
1205
 30-33
1234
 33-35
1263
 35-36
1289
 36-37
1315
 37-38
1340
 38-39
1366
 39-40
1392
12.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ Η/Υ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
  0- 3
826
  3- 5
935
  5- 7
980
  7- 9
995
  9-11
1005
 11-14
1046
 14-17
1070
 17-20
1102
 20-23
1129
 23-27
1146
 27-30
1169
 30-33
1191
 33-35
1212
 35-36
1238
 36-37
1264
 37-38
1290
 38-39
1315
 39-40
1341
13.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ HARDWARE ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
  0- 3
886
  3- 6
915
  6- 9
980
  9-12
1023
 12-15
1035
 15-18
1049
 18-21
1074
 21-23
1108
 23-25
1128
 25-29
1145
 29-32
1166
 32-35
1180
14.
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ
ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
  0- 2
860
  2- 4
889
  4- 5
920
  5- 6
920
  6- 8
944
  8-10
980
 10-12
1000
 12-14
1036
 14-16
1074
 16-18
1104
 18-20
1134
 20-21
1171
 21-22
1208
 22-23
1238
 23-24
1268
 24-25
1298
 25-26
1320
 26-27
1350
 27-28
1372
 28-29
1402
 29-30
1424
 30-31
1446
 31-32
1467
 32-33
1489
 33-34
1511
 34-35
1533
 35-36
1558
 36-37
1584
 37-38
1610
 38-39
1636
 38-39
1661
16.
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
  0- 3
33
  3- 6
34
  6- 9
36
  9-12
38
 12-15
39
15-18
41
 18-35
43
Προσάρτημα 2
ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ &
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2012
Για τους
λόγους που αναλυτικά αναπτύσσονται στο «Προοίμιο-Πλαίσιο» της παρούσας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, συναποδέχονται και δεσμεύονται, ώστε
από κοινού να ζητήσουν επειγόντως από την Κυβέρνηση, να προχωρήσει σε όλες  τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και
κανονιστικές ενέργειες που αποτελούν ΣΗΜΕΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
και αναφέρονται στην εν γένει
λειτουργία του Ελληνικού Εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών σχέσεων
και του πλαισίου δραστηριοποίησης των εμπορικών επιχειρήσεων (ιδίως των
μικρομεσαίων)  μέσα στις σημερινές
συνθήκες .
Ειδικότερα ζητούμε από την Κυβέρνηση αναλάβει
άμεσα πρωτοβουλίες για τα εξής:
 Α. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 • Αναθεώρηση
  του συστήματος ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.
 • Κατάργηση
  νομοθετικής ρύθμισης για μείωση  κατώτατων
  εθνικών μισθών κατά 22% και κατά 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών.  Διαμόρφωση των κατώτατων μισθών από τους
  κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ) και όχι με νομοθετική
  πράξη.
 • Επαναφορά
  διατάξεων κήρυξης ως υποχρεωτικών των ΣΣΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα από το
  Ν. 1876/90.
 • Αναθεώρηση
  του υφιστάμενου νομικού πλαισίου παράτασης ισχύος και μετενέργειας των
  κανονιστικών όρων των ΣΣΕ.
Β. ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
§ 
Συνδυασμός της αναπτυξιακής πολιτικής με την
ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής προστασίας.
§ 
Προώθηση πολιτικών που συνδυάζουν τη διατήρηση
θέσεων εργασίας αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων μέσω φορολογικών κινήτρων.
§ 
Αναμόρφωση φορολογικού συστήματος.
§ 
Ορισμός και νομοθέτηση των υπερχρεωμένων
νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με διακανονισμό όλων των εκκρεμών
φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών καθώς και αναστολή ποινικών
διώξεων και αυτόφωρης διαδικασίας.
§ 
Επιτάχυνση – Αξιοποίηση ΕΣΠΑ: Επιτάχυνση των
διαδικασιών και αναμόρφωση του ΕΣΠΑ για τη στήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων με κεφάλαια κίνησης και την σύσταση μηχανισμών εγγυοδοσίας καθώς
και βελτίωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής.
§ 
Διασφάλιση και μέτρα για την ενίσχυση της
ρευστότητας και την ανταγωνιστικότητα  των
επιχειρήσεων, χωρίς μισθολογικό ντάμπιγκ. 
§ 
Ρυθμίσεις αποπληρωμής δανείων επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ΤΕΜΠΜΕ. Μακροχρόνια ρύθμιση χρεών χωρίς
προσαυξήσεις και πρόστιμα.
§ 
Διερεύνηση των δυνατοτήτων επιδότησης των
ασφαλιστικών εισφορών για τους συνεπείς και μόνο μικρομεσαίους εργοδότες, στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης των ασφαλιστικών ταμείων. 
§ 
Προώθηση πολιτικών ενίσχυσης των ελληνικών
προϊόντων.  
§ 
Ριζική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών
αλλά και των εν γένει διοικητικών βαρών.
§ 
Μείωση του ΦΠΑ.  
§ 
Κατάργηση ειδικού τέλους ακινήτων στα
ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα
§ 
Καταπολέμηση  του παραεμπορίου.
§ 
Χωροταξικός σχεδιασμός της εμπορικής
δραστηριότητας.
§ 
Όροι και περιορισμοί στην λειτουργία  εμπορικών κέντρων και υπερκαταστημάτων.
Τα
μέρη δεσμεύονται εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της παρούσας να
υποβάλλουν αναλυτικό και τεκμηριωμένο σχέδιο για όλα τα παραπάνω

Οι συμβαλλόμενες οργανώσεις

Share this post