ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
 ΣΥΛΛΟΓΩΝ
 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 1, 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 2310-547887, 2310-548876 fax: 2310-538263 e-mail: empsylth@otenet.gr www.tradesupport.gr/oes
Θεσσαλονίκη 14/3/2012
Αρ.Πρωτ. 2330
Προς
Εμπορικούς Συλλόγους
Μέλη Ο.Ε.Σ.Κ.Α.Μ.Θ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Γνωρίζοντας ότι είναι σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι του Υπουργείου Εργασίας σε
επιχειρήσεις, με σκοπό την διαπίστωση ύπαρξης ή μη πιστοποιημένου Τεχνικού Ασφαλείας, σας
ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
H ΟΕΣΚΑΜΘ, επιθυμώντας να βοηθήσει σχετικά όλους τους επιχειρηματίες στην περιοχή
ευθύνης της, υλοποιεί, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μας φορέα, το Κ.Α.ΕΛ.Ε.,
προγράμματα Τεχνικών Ασφαλείας Β & Γ κατηγορίας.
Επίσης, προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά οι Εμπορικοί Σύλλογοι που θα
υλοποιήσουν τα προγράμματα αυτά, το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο, η ΕΣΕΕ, έχει
αποφασίσει σε ένα κατ’ αποκοπή ποσό (20€) ανά εκπαιδευόμενο –για εκπαιδευτικά τμήματα άνω
των 20 ατόμων- που θα αφορά στο οικονομικό όφελος του Ε.Σ. που υλοποιεί πρόγραμμα
Τεχνικών Ασφαλείας.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι για τα προγράμματα της Γ’ κατηγορίας, τα οποία
έχουν διάρκεια 10 ωρών, καταβάλουν στο Κ.Α.ΕΛ.Ε το ποσό των 50€ -στην περίπτωση που είναι
μέλη μας- ή το ποσό των 80€ -στην περίπτωση που δεν είναι μέλη- και το Κ.Α.Ε.Λ.Ε. αποδίδει εξ’
αυτού του ποσού στον συνεργαζόμενο Ε.Σ. τα 20€. Επίσης, 20€ / εκπαιδευόμενο δικαιούνται οι
Ε.Σ. και για τα προγράμματα της Β’ κατηγορίας, τα οποία έχουν διάρκεια 35 ωρών και κόστος
συμμετοχής 140€ για τις επιχειρήσεις-μέλη και 175 για τα μη μέλη.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τα στελέχη του Κ.Α.ΕΛ.Ε στο
Παράρτημα της Θεσσαλονίκης, στα τηλ. 2310.555691 & 2310.566282-3.
Υ.Γ. Επισυνάπτεται η βασική πληροφοριακή εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας προς ενημέρωση σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Παντελής Φιλιππίδης Αντώνης Φραντζής

Share this post