ΤΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

 

Το ΔΣ του Ε.Σ.Ω. καλεί τα μέλη του την Δευτέρα 4/11/2013 στις 2Ο:00 σε τακτικό Δ.Σ
στο καπη Ωραιοκάστρου
Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
(Τραπεζούντος  και Βασιλέως
Γεωργίου).

Share this post