χαμηλότερο τιμολόγιο

χαμηλότερο τιμολόγιο

Ζητούν χαμηλότερο τιμολόγιο

από τη ΔΕΗ οι μικρομεσαίοι

Την ανάγκη αναπροσαρμογής του ορίου μέγιστης κατανάλωσης

ρεύματος για την εξασφάλιση χαμηλότερου τιμολογίου ζητά η

διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Με επιστολή του προς την διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΡΑΕ και

λαμβάνοντας υπόψη τις καταγγελίες μελών του επιμελητηρίου, ο

πρόεδρος του ΒΕΑ Παύλος Ραβάνης επισημαίνει ότι η πλειοψηφία

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν καταναλώνει ρεύμα

περισσότερο από 50MW με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνει

καμία έκπτωση ετησίως, αφού το όριο είναι άνω των 1000 MW.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή εκφράζεται η πλήρης αντίθεση του

Επιμελητηρίου αλλά και αγανάκτηηση για τον τρόπο εφαρμογής

της νέας εκπτωτικής πολιτικής της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για τις

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται, τα τελευταία χρόνια έχει διπλασιαστεί το

ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρών και

πολύ μικρών επιχειρήσεων, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη

βιωσιμότητά τους, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις

απειλούνται με οριστική κατάρρευση, τόσο λόγω των οικονομικών

συνθηκών που δημιουργήθηκαν με τις φορολογικές επιβαρύνσεις

όσο και από το πολύ υψηλό κόστος ενέργειας, δημιουργώντας έτσι

ένα ανελαστικό έξοδο που επηρεάζει σημαντικά και το κόστος των

προϊόντων, αλλά κυρίως αποθαρρύνει σημαντικά τις αναπτυξιακές

πρωτοβουλίες και τελικά απομακρύνει τους εθνικούς στόχους της

ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Το επιμελητήριο σημειώνει ότι η εφαρμογή της νέας εκπτωτικής

πολιτικής φαίνεται να μην αφορά το σύνολο των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων δεδομένου ότι για να λάβουν έκπτωση σε ετήσια

βάση πρέπει να έχουν κατανάλωση ρεύματος τουλάχιστον 1GWh

και μάλιστα σε εποχές που επιβάλλεται εξοικονόμηση ενέργειας.

«Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

επαγγελματικά σε χώρους όπως αρτοποιεία, συνεργεία

αυτοκινήτων κλπ όσο αποδοτικές και αν είναι καταναλώνουν

ρεύμα από 50.000 έως 100.000 KW δηλαδή στην καλύτερη

περίπτωση δεν ξεπερνούν τα 50 MW. Η Δ.Ε.Η. όμως θα

εφαρμόζει το μειωμένο τιμολόγιο όταν η επιχείρηση έχει

κατανάλωση που ξεπερνά τα 1000 MW» αναφέρεται στην

επιστολή και προστίθεται:

«Γίνεται κατανοητό με τον πιο κατάδηλο τρόπο ότι υπό αυτές τις

συνθήκες το νέο εκπτωτικό τιμολόγιο αποτελεί ‘κενό’ γράμμα για το

σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν όντως στρατηγική

σας επιλογή είναι η στήριξη του παραγωγικού ιστού της χώρας και

δεδομένου ότι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν την βάση

της ελληνικής οικονομίας, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη

αναπροσαρμογής του εκπτωτικού τιμολογίου που πρόσφατα

ανακοινώθηκε σε επίπεδο ετήσιας κατανάλωσης από 50.000 KW

έως 100.000 KW, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ένταξης και των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

«Επισημάνουμε και πάλι την ευθύνη όλων μας να συμβάλουμε με

όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας στη στήριξη της ελληνικής

επιχειρηματικότητας, προκειμένου να μπορέσει να αντέξει σε

αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα

μας» καταλήγει η επιστολή.

……………….

 

 

Share this post