ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κύριο

Γεώργιο Τσαμασλή

Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Αγαπητέ κ. Αντιπεριφερειάρχα,


Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την

προκλητική διαφήμιση μεγάλης αλυσίδας του υπερκαταστήματος (cash and carry)

στη Θεσσαλονίκη με την διακριτική ονομασία «Makro» η οποία ανακοινώνει,

αδιαφορώντας για τη σχετική νομοθεσία, ότι τα καταστήματα που διαθέτει στις

περιοχές Πυλαία Θεσσαλονίκης “Makro ΕΓΝΑΤΙΑΣ” και στην περιοχή Ιωνίας

Θεσσαλονίκης “Makro Ι;ΝΙΑΣ”, θα παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή 2 Μαρτίου

από τις 11:00 έως τις 20:00.

Όπως γνωρίζετε,

Βάσει του άρθρου 16 του Νόμου 4177/2013, ορίζονται σε σύνολο επτά (7) Κυριακές το

χρόνο, κατά τις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία όλων των εμπορικών επιχειρήσεων.

Οι Κυριακές αυτές είναι:

Α) Τέσσερις (4) Κυριακές που αντιστοιχούν στην πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των

εκπτωτικών περιόδων.

Β) 8ύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων

Γ) Την Κυριακή των Βαίων

Πέραν των παραπάνω επτά (7) Κυριακών, κατά τις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία

σε όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις, ο κατά τόπους Αντιπεριφερειάρχης ορίζει τις περιοχές,

στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, υπό

προϋποθέσεις (στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις άνω των 250 τ.μ., κ.λ.π.)

Παράλληλα, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο άρθρο 21 του Νόμου
4177/2013 παράγραφος 4, σύμφωνα με το οποίο: «Σε όσους παραβαίνουν τις


προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 16, σχετικά με τη λειτουργία τις Κυριακές των

εμπορικών καταστημάτων που προσδιορίζονται σε αυτό, επιβάλλεται σε βάρος των

υπευθύνων πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και

πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και

τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά

πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο

αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης».

Share this post