τακτικό Δ.Σ

τακτικό Δ.Σ

Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Ω. καλεί τα μέλη του την Δευτέρα 2/12/2013 στις 2Ο:00 σε τακτικό Δ.Σ
στο καπη Ωραιοκάστρου Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
(Τραπεζούντος  και Βασιλέως Γεωργίου).

Share this post