ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τουλάχιστον,
«ακατανόητος», κρίνεται από τις
εμπορικές επιχειρήσεις και πολύ περισσότερο από τους καταναλωτές, ο λόγος
ισχύος της διάταξης που επιβάλλει την αναγραφή στα προϊόντα, τιμών λιανικής που εμπεριέχουν τον Φ.Π.Α.
και ταυτόχρονα τιμών λιανικής προ Φ.Π.Α.,
βάσει των νέων Αγορανομικών Διατάξεων που αφορούν στους Κανόνες Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.
Ένα
επιπλέον γραφειοκρατικό μέτρο, το οποίο, αφενός δυσχεραίνει τη λειτουργία των
επιχειρήσεων και αφετέρου δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές.
Οι
νομοθετούντες τη ρύθμιση αυτή, η οποία θα είχε νόημα στο χονδρικό εμπόριο και
στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, θα έπρεπε να συνυπολογίσουν και άλλες παραμέτρους
πριν προχωρήσουν στην επιβολή του μέτρου, όπως,
*     Δημιουργεί
άμεσα τάσεις συναλλαγής (σε μια περίοδο με συνεχώς μειούμενη την αγοραστική
δύναμη του μέσου Έλληνα ) προς την επιλογή της τιμής Α ή της
τιμής Β ????
Η ευκρινέστατη, πλέον, τιμή προ Φ.Π.Α. δημιουργεί καταναλωτικές
τάσεις για αποφυγή πληρωμής της τελικής «Ακριβής» τιμής του προϊόντος.
*     Ταυτόχρονα,
η πλέον οφθαλμοφανής αντίληψη περί του Φόρου που αποδίδει στην αγορά προϊόντων ο
καθένας μας,
και ο οποίος αφορά στο ένα τέταρτο, σχεδόν, της τιμής, προβληματίζει
όλους για την μη ανταποδοτικότητα του ακριβού κράτους στην καθημερινότητά μας
και θα έπρεπε να προβληματίσει και τους νομοθετούντες, για τις «τυχόν»
αρνητικές αντιδράσεις,
συνυπολογιζόμενης
και της μη ανταποδοτικότητας του Φόρου/κράτους  που αποδίδει ο καταναλωτής σε κάθε αγορά του.
Επί
της ουσίας, το θέμα καθίσταται ακόμη σοβαρότερο κατά τη διάρκεια των εκπτωτικών
περιόδων, κατά την οποία σε κάθε προϊόν
θα πρέπει να αναγράφονται τέσσερις τιμές «προς διευκρίνηση και δημιουργία
ξεκάθαρης εικόνας στον καταναλωτή» !!!
Και
«αυτονόητο» είναι ότι προβλέπεται η επιβολή προστίμων στις επιχειρήσεις,
οι οποίες δεν θα συμμορφωθούν με την σχετική ρύθμιση.
Για
μια ακόμη φορά, η Πολιτεία αποδεικνύει την «προσπάθεια….»
που καταβάλλει στο πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην
Ελλάδα, η οποία, κατά γενική παραδοχή, επηρεάζει αρνητικά την
επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Share this post