ΘΕΜΑ: ΑΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΘΕΜΑ: ΑΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

 
 
 
 

        Κύριοι,

Δεδομένης της
προσέγγισης της Καθαρής Δευτέρας, γνωστοποιούμε προς τα μέλη τα σχετικά με το
ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων αλλά και το καθεστώς πληρωμής των μισθωτών
υπαλλήλων κατά την ημέρα αυτή.

Η Καθαρή Δευτέρα
δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές (υποχρεωτικές αργίες), επομένως
είναι εργάσιμη ημέρα και έγκειται στον κάθε έμπορο –επιχειρηματία εάν η
επιχείρηση θα λειτουργήσει ή όχι. 
Δεδομένου λοιπόν του χαρακτήρα της ημέρας ως μη υποχρεωτικής αργίας, τα
εμπορικά καταστήματα  μπορούν να ανοίξουν
νόμιμα, χωρίς να οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις στους
εργαζόμενούς τους.

Πρέπει να
επισημάνουμε ότι υφίστανται περιπτώσεις που η Καθαρά Δευτέρα έχει οριστεί ως
ημέρα αργίας με άλλες ρυθμίσεις οπότε και οφείλεται αυξημένο ημερομίσθιο, όπως
π.χ. με υπουργική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα (τοπική εορτή), τυχόν συλλογική
σύμβαση, επιχειρησιακή πρωτοβουλία κλπ. 
Ειδικά για την Συλλογική Σύμβαση, είναι σκόπιμο να σημειώσουμε ότι
ενδέχεται να μην ισχύει πλέον η καθιέρωση της αργίας αυτής  για τις περιπτώσεις που προβλεπόταν σε ΣΣΕ η
οποία έληξε και μετά την πάροδο της μετενέργειας, δεν υπεγράφη νέα
σύμβαση.  Μόνο η πρόβλεψη περί
υποχρεωτικής αργίας σε επιχειρησιακή σύμβαση εξασφαλίζει απόλυτα τον χαρακτήρα
της ημέρας ως τέτοιας αλλά βεβαίως μόνο για την συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Παρακαλούμε να
γνωστοποιήσετε την παρούσα στους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη σας.  Παραμένουμε στην διάθεσή σας και στην διάθεση
των Εμπορικών Συλλόγων για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση.

 

Με εντολή Προέδρου,

 

Αντώνης Μέγγουλης

Διευθυντής ΕΣΕΕ

Share this post