ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Σ.Ε.Ε.

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Σ.Ε.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ Ε.Σ.Ε.Ε.
Η
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) συμπαραστέκεται με όλες της τις δυνάμεις στην προσπάθεια των ελληνικών
εμπορικών επιχειρήσεων
, και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων μικρού και πολύ
μικρού μεγέθους, να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους, μέσα σε συνθήκες απόλυτης
κρίσης, όπως αυτές που διανύουμε.
Στο
πλαίσιο της προσπάθειάς της αυτής, η Ε.Σ.Ε.Ε. εγκαινιάζει μια νέα υπηρεσία δωρεάν παροχής εξατομικευμένης
συμβουλευτικής υποστήριξης
προς όσες μικρές και πολύ μικρές εμπορικές
επιχειρήσεις το επιθυμούν. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καθοδήγηση των
εμπόρων σε δράσεις ρεαλιστικές, γρήγορα
εφαρμόσιμες και άμεσου αποτελέσματος
, που θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις
μια σημαντική ανάσα στα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Εξειδικευμένοι
σύμβουλοι θα επισκέπτονται σε
προκαθορισμένες ημέρες και ώρες τις έδρες των επιχειρήσεων που θα δηλώσουν
συμμετοχή στο πρόγραμμα
, θα αναγνωρίζουν σε συνεργασία με τον επιχειρηματία
τις προβληματικές καταστάσεις και θα προτείνουν αποδοτικές λύσεις, υπό την καθοδήγηση ενός επιτελείου
εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από ειδικούς
σε όλα τα επιμέρους θέματα που απασχολούν τον έλληνα έμπορο
(ρευστότητα,
ρύθμιση οφειλών, θέματα οργάνωσης και διοίκησης, φορολογία, ασφαλιστικά θέματα
κ.λπ.), όπως οι Αντώνης Μουζάκης, Δημήτρης Μπούρλος, Νίκος Τριτάρης και άλλοι.
Η
υλοποίηση του προτεινόμενου πλάνου από την κάθε επιχείρηση θα παρακολουθείται και θα υποστηρίζεται διαρκώς από το επιστημονικό
επιτελείο της Ε.Σ.Ε.Ε., προκειμένου να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματά
του.
Η Ε.Σ.Ε.Ε. καλεί όλες τις μικρές και πολύ μικρές
ελληνικές επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή
στην νέα της αυτή πρωτοβουλία. Η αξιοποίηση της υπηρεσίας αυτής μπορεί να
προσφέρει σημαντικές λύσεις σε μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων εμπόρων που
βρίσκονται σήμερα  μπροστά σε δυσεπίλυτα
προβλήματα στην καθημερινή τους λειτουργία.
Περισσότερες
πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι επιχειρηματίες 
στο site
της Ε.Σ.Ε.Ε. (www.esee.gr).
Η πρωτοβουλία της Ε.Σ.Ε.Ε. αποτελεί έργο που έχει
ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 («Υπηρεσία Υποστήριξης
για τις ΜΜ Εμπορικές Επιχειρήσεις», κωδ. Έργου 296255)), στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Share this post