ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Αγαπητοί
Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (συνημμένο στην παρούσα ΦΕΚ 1130Β΄) η Υπουργική Απόφαση
11921/253/2014, η οποία ορίζει τα της τήρησης του «Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης
ωραρίου εργασίας και υπερωριών»

Το συγκεκριμένο βιβλίο προβλέπεται από
την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 4225/2014 και μπορεί να έχει τη μορφή
ημερολογίου ή να τηρείται σε

μηχανογραφημένες σελίδες.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, κάθε
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου του υπαλλήλου, καθώς και οι υπερωρίες
ανταποκρίνονται στην νομιμότητα μόνον εφόσον καταγραφούν στο Βιβλίο πριν την πραγματοποίησή
τους.  Το Βιβλίο δεν απαιτεί θεώρηση από
την Επιθεώρηση Εργασίας, τηρείται από τον εργοδότη στο χώρο εργασίας,
διατηρείται για 5 χρόνια από τη συμπλήρωση του και πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμο
προς έλεγχο.

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι όσοι
από εσάς απασχολείτε υπαλλήλους εκτός έδρας, σε περιοχές που δεν διαθέτετε
υποκαταστήματα, πρέπει να τους προμηθεύετε με αντίγραφο/απόσπασμα του Βιβλίου.  Η υποχρέωση αυτή ισχύει για τις εξής κατηγορίες
εργαζομένων:

·       Οδηγούς
φορτηγών και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων,

·       Περιοδεύοντες
πωλητές.

·       Χειριστές
ανυψωτικών, εκσκαπτικών κ.λπ. μηχανημάτων.

·       Προσωπικό
φύλαξης (security).

·       Καθαρίστριες
συνεργείων καθαρισμού.

·       Διανομείς
φαγητού (delivery).

·       Διανομείς
επιχειρήσεων ταχυμεταφορών (courier).

·       Ιατρικούς
Επισκέπτες.

·       Αισθητικούς.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν
υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αλλά σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών,
δεν υφίσταται υποχρέωση

τήρησης του «Ειδικού Βιβλίου
τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».

 

 

 

 

 

 

Share this post