ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…..SOS

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…..SOS

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού
Συλλόγου Ωραιοκάστρου ενημερώνει τα μέλη του ότι βάσει του άρθρου 4 του πδ
180/1979 όλοι όσοι απασχολούνται σε κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετερίες,
αμιγείς αίθουσες διενέργειας τεχνικών παιγνίων, ταβέρνες, εστιατόρια και
οποιοδήποτε άλλο κατάστημα που προσφέρει οινοπνευματώδη ποτά και διαθέτει
τραπεζοκαθίσματα είναι υποχρεωμένοι να εφοδιαστούν με άδεια εργασίας η οποία
εκδίδεται από το αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του κάθε εργαζόμενου. 
Ο ιδιοκτήτης της εκάστοτε επιχείρησης
υποχρεούται στην έκδοση άδειας εργασίας μόνο εφόσον εργάζεται και αυτός στην
ανωτέρω επιχείρηση.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1)αίτηση (δίνεται από το αστυνομικό
τμήμα)
2)Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το
αστυνομικό τμήμα)
3)Πέντε (5) φωτογραφίες έγχρωμες απλές
4)Παράβολο 3 ευρώ από ΕΤΕ (αριθμός
λογαριασμού 040/545074-80)
5)Αντίγραφο ποινικού μητρώου
δικαστικής χρήσης
6)Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
7)Βιβλιάριο Υγείας
8) ποσό 3 ευρώ για την χαρτοσήμανση της
άδειας εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΑΤ Ωραιοκάστρου ή στο
Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας σας.

                                                                                      για το Δ.Σ.ο πρόεδρος
                                                                                       ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Share this post