ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΣΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΣΕΕ

 Η ΕΣΕΕ επιμένει στο «πάγωμα –  κεφαλαιοποίηση» των οφειλών στον ΟΑΕΕ  και επαναφέρει επικαιροποιημένη πρόταση στο
υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΗ ΕΣΕΕ κατέθεσε στον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Π. Σκουρλέτη και στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δ. Στρατούλη αναλυτικό
υπόμνημα με τις θέσεις της σχετικά με τη διαχείριση των ληξιπροθέσμων
οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, με τρόπο που τεκμηριώνεται ότι θα είναι εξίσου
επωφελείς τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και τον ίδιο τον
ασφαλιστικό φορέα. Το εν λόγω σημείωμα θέσεων συνοδεύεται και
από μία προτεινόμενη τροπολογία για την κεφαλαιοποίηση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, ώστε να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο
ρύθμισης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία του Υπουργείου Εργασίας.

 

Είναι
γεγονός ότι η οικονομική κρίση και
η δυσπραγία που αυτή επέφερε, ιδίως στους
Μμε επιχειρηματίες, είχε σαφή επίδραση και στο βαθμό κάλυψης των
ασφαλιστικών υποχρεώσεων πολλών συναδέλφων. Η ΕΣΕΕ από το 2012, είχε έγκαιρα επισημάνει
το πρόβλημα των πολλών οιονεί ανασφάλιστων επιχειρηματιών, οι οποίοι,
πέραν της αδυναμίας πρόσβασής τους

σε προνοιακές υπηρεσίες, αντιμετώπιζαν το
γκρίζο φάσμα της ποινικοποίησης των οφειλών τους. Το πρόβλημα τείνει να
καταστεί εκρηκτικό, δεδομένου ότι η προϊούσα άρνηση στοιχειωδών
διευκολύνσεων επέτεινε μία, έτσι κι αλλιώς, δυσχερή κατάσταση και διεύρυνε τις
απώλειες του Ταμείου.

 

Ενδεικτικά,
στον ΟΑΕΕ 375.560 οφειλέτες χρωστάνε €8,2 δις, εκ των οποίων οι 182.440
διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως €15.000 και οι υπόλοιποι 193.120 οφείλουν
ποσά άνω του συγκεκριμένου ορίου, ενώ 237.000 έχουν διακόψει την ασφάλισή τους
αφήνοντας απλήρωτες οφειλές σχεδόν €3 δις
.

Για την επανένταξη
των ανενεργών ασφαλισμένων, η ΕΣΕΕ κατέθεσε δύο εναλλακτικές προτάσεις ένταξης
του συνολικού αριθμού αυτών στην μικρότερη ασφαλιστική κατηγορία απόδοσης
εισφορών. Οι δύο προτάσεις διαμορφώνονται αναλόγως
εάν αυτοί θα ενταχθούν στις κλίμακες των παλαιών ασφαλισμένων ή των  νέων. Στην πρώτη περίπτωση, μπορούν να
διασφαλιστούν επιπρόσθετα έσοδα στον ΟΑΕΕ από 349 εκ. ευρώ έως 697 εκ. ευρώ.
Στη δεύτερη περίπτωση, τα έσοδα μπορεί να κυμανθούν από 300 εκ. ευρώ έως 599 εκ.
ευρώ. Και οι δύο προτάσεις υπολογίζονται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των
ασφαλισμένων ετησίως και οποιαδήποτε και αν επιλεγεί θα καλύψει το έλλειμμα των
556 εκ. ευρώ με βάση τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΕ για το 2015.

 

Στο ευρύτερο πλαίσιο,
η ΕΣΕΕ προτείνει εκ νέου, το «πάγωμα» και την «κεφαλαιοποίηση» των
παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ, με μετατροπή σε ασφαλιστικό χρόνο και
φυσικά με προϋπόθεση την επανέναρξη καταβολής των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών, με ελεύθερη επιλογή κλάσης. Σκοπός είναι να
ενεργοποιήσουμε ένα μεγάλο ποσοστό οφειλετών και να υπερβούμε το
εισπρακτικό αδιέξοδο των κατά 52% μειωμένων εσόδων στον ασφαλιστικό φορέα
και εν τέλει να καλύψουμε την ανάγκη ιατροφαρμακευτικής κάλυψης όλων
των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρηματίες/οφειλέτες
θα μπορέσουν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και
παράλληλα θα διατηρήσουν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο
για τους ίδιους, όσο και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς
τους. 

 

Η παρέμβαση της ΕΣΕΕ
έρχεται σε μία στιγμή που πράγματι πρέπει να ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος για
το ασφαλιστικό σύστημα εν γένει. Είναι επιβεβλημένο ότι αυτονόητες ρυθμίσεις
που μπορούν να δώσουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα των ταμείων πρέπει επιτέλους
να γίνουν αποδεκτές. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη
πρόταση που έχουν επίσης υποστηρίξει η ΓΣΕΒΕΕ, η ΚΕΕΕ και άλλοι φορείς δεν
είναι μια ακόμα ρύθμιση, αλλά η ζητούμενη λύση. Το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ είναι
διατεθειμένο να συμβάλει με οικονομετρικά στοιχεία και κοστολογημένες
προτάσεις, ώστε να  μεταφέρει την οπτική
της Μμε επιχειρηματικότητας στην Κυβέρνηση, για λήψη ουσιαστικών
αποφάσεων.ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με
την προτεινόμενη τροπολογία παρέχεται στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Οργανισμό, να ζητήσουν την κεφαλαιοποίησή
τους.  Η τροπολογία έρχεται να
αντιμετωπίσει την δεδομένη και συνεχώς διογκούμενη αδυναμία των ασφαλισμένων
στον ΟΑΕΕ ελευθέρων επαγγελματιών να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους και να
ξεφύγουν από την μέγγενη των οφειλών, οι οποίες έχουν τόσο οικονομικό και
επιχειρηματικό αντίκτυπο στην αγορά, που συρρικνώνεται, όσο και προσωπικό
κόστος, μέσω των ποινικών διώξεων.

Η
εισαγωγή της κρίνεται απαραίτητη για τη στήριξη των οφειλετών, λόγω της δυσχερούς
οικονομικής συγκυρίας και των σημαντικών προβλημάτων ταμειακής ρευστότητας που
αντιμετωπίζουν και εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για την ανασύνταξη
και την διατήρηση των δυνάμεων της αγοράς, την ανασυγκρότηση της εθνικής μας
οικονομίας και την –τιθέμενη σε ρεαλιστικό πλαίσιο- αύξηση των εισροών του ΟΑΕΕ.

Η
κεφαλαιοποίηση των οφειλών:

·       
Θα
δώσει μία ευκαιρία στους οφειλέτες του Οργανισμού να επανενταχθούν στην
ασφαλιστική οικογένεια και να εφοδιαστούν με τις αναγκαίες ασφαλιστικές ενημερότητες,
που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά για να διασώσουν το
επιτήδευμά τους. 

·       
Θα
επιλύσει το κατεπείγον κοινωνικό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την
ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ιδίων και των οικογενειών τους, την οποία τώρα
στερούνται από τον ΕΟΠΥΥ, λόγω των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ. 

·       
Θα
ανακουφίσει τους οφειλέτες μέσω της αναστολής των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης
και των ποινικών διώξεων, εφόσον είναι εφεξής συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους
απέναντι στον Οργανισμό.  

Επιπλέον,
λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, που καθιστά για πολλούς οφειλέτες
δυσχερή την ανταπόκρισή τους ακόμη και στις τρέχουσες ασφαλιστικές τους
υποχρεώσεις, δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη του οποίου οι οφειλές
κεφαλαιοποιούνται, να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία, ακόμη
και όταν είναι χαμηλότερη από αυτήν που βρίσκεται σήμερα. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Άρθρο………

 

Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, υποχρεούται,
μετά από σχετική αίτηση του ασφαλισμένου, να προχωρήσει στην κεφαλαιοποίηση των
μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου οφειλών του προς τον Οργανισμό άνω των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σε ενιαίο κεφάλαιο που θα περιλαμβάνει επίσης
τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.  Από της κεφαλαιοποίησης και εφεξής, το ενιαίο
κεφάλαιο επιβαρύνεται μόνο με επιτόκιο ένα τοις εκατό (1%) ετησίως.

Στην
ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Οργανισμό. 
Εφόσον υπαχθούν στην ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι με κεφαλαιοποιημένες
οφειλές, μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα και να έχουν πρόσβαση στις
παροχές του Οργανισμού, υπό τον όρο ότι εφεξής θα καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές
τους κανονικά.  Η κανονική καταβολή των
εισφορών αναστέλλει τα εισπρακτικά μέτρα άρθρου 16 ΠΔ 258/2005 (ΦΕΚ 316Α),
όπως ισχύει, καθώς και τις ποινικές διώξεις, που αφορούν σε τμήμα ή στο σύνολο
της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Για
την υποβοήθησή τους στην ομαλή εκπλήρωση των εφεξής υποχρεώσεών τους, οι
ασφαλισμένοι με κεφαλαιοποιημένη οφειλή μπορούν, εξαιρετικά μέχρι 31-12-2018,
να επιλέξουν ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία στον ΟΑΕΕ.

Κατά την συνταξιοδότηση, η κεφαλαιοποιημένη οφειλή
μετατρέπεται σε ασφαλιστικό χρόνο με τελική επιλογή εξαγοράς εκ μέρους του
ασφαλισμένου ή παροχής μειωμένης σύνταξης προς αυτόν.  Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να εξοφλήσει
νωρίτερα από τον χρόνο συνταξιοδότησης την κεφαλαιοποιημένη οφειλή του, το
σχετικό δικαίωμα του παρέχεται οποτεδήποτε.

Ειδικά για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ με οφειλές κάτω των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, αυτοί μπορούν να ενταχθούν άμεσα και χωρίς
προϋποθέσεις στις ρυθμίσεις του ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246Α) ή σε οποιαδήποτε
άλλη ισχύουσα ρύθμιση.

Με
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζεται
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία για την εφαρμογή της παρούσας
διάταξης.

 

……………………………….

 

 

 

Share this post