ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

 

 

Από 15-7-2013 έως
31-8-2013

 

Από την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 θα αρχίσουν φέτος
οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31
Αυγούστου 2013.

 

Ø  Η αναγραφή διπλής τιμής,
δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που
πωλούνται με έκπτωση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε εμφανή σημεία του καταστήματος και
οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά (τα προϊόντα) εκτίθενται.

 

Ø  Η αναγραφή του ποσοστού
έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της
επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια
των εκπτώσεων πέραν των διπλών τιμών, γίνεται χρήση και ποσοστών (%) τα ποσοστά
αυτά θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα ως προς την κάθε κατηγορία ειδών που
αναφέρονται και να επαληθεύονται από την σύγκριση των δυο τιμών. Επιπλέον θα
πρέπει μαζί με το ποσοστό, να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση ( π.χ.
20% έκπτωση ).

 

Ø  Το ποσοστό έκπτωσης που
διαφημίζει κάθε κατάστημα, θα πρέπει να είναι πραγματικό και όχι
παραπλανητικό. 

 

Ø  Η διενέργεια εκπτώσεων
είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης.

 

Στο διάστημα
που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να
διενεργούν 10ήμερα προσφορών.

 

Οι εμπορικές
επιχειρήσεις του Δημου Ωραιοκαστρου που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν
δεκαήμερα προσφορών, έχουν υποχρέωση έναντι του Εμπορικού Συλλόγου
Ωραιοκαστρου, σύμφωνα με το νόμο, να το  ΔΗΛΩΝΟΥΝ
, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την έναρξή τους. Προς
τούτο, υπάρχει έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ, το οποίο συμπληρώνεται από την επιχείρηση
και κατατίθεται στον Εμπορικό Σύλλογο Ωραιοκαστρου μαζί με κατάσταση των
προσφερομένων ειδών
(στην οποία αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα και η
χρονική διάρκεια της προσφοράς.)

 

Share this post