Λήξη θερινών εκπτώσεων – Κατάργηση ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου ΔΕΘ – Προσφορές

Λήξη θερινών εκπτώσεων – Κατάργηση ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου ΔΕΘ – Προσφορές

28.08.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λήξη θερινών εκπτώσεων – Ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος – Προσφορές 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, υπενθυμίζουμε ότι οι θερινές εκπτώσεις λήγουν στις  31 Αυγούστου 2020.

Παράλληλα θα θέλαμε να ενημερώσουμε τις εμπορικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης ότι, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κα Πατουλίδου, το καθεστώς των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων που ίσχυαν για τη Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει.

Συγκεκριμένα,

  • Καταργείται το δεκαήμερο της εκπτωτικής περιόδου που ίσχυε κατά την χρονική διάρκεια της ΔΕΘ και αυξάνεται η χρονική διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων του Νοεμβρίου και του Μαΐου από 10 σε 15 μέρες, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας, ενώ
  • Καταργείται και το άνοιγμα των καταστημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης τις δύο Κυριακές της ΔΕΘ.

Ως εκ τούτου, εφιστούμε την προσοχή των εμπόρων, καθώς η επόμενη εκπτωτική περίοδος που θα ισχύει, θα είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.

Εφ’ όσον οι εμπορικές επιχειρήσεις διαθέτουν εμπορεύματα τα οποία επιθυμούν να προσφέρουν σε χαμηλότερες τιμές, δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν προσφορές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  • Οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας πραγματοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τις περιόδους των εκπτώσεων.
  • Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα.
  • Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα.
  • Κατά τη διάρκεια των προσφορών πρέπει να εμφανίζεται η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή του προϊόντος προκειμένου η σύγκριση τους να είναι απλή και σαφής.
  • Συμπληρωματικά μπορεί να αναφέρεται και το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης στο χώρο πώλησης γενικά ή ανά προϊόν.
  • Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής.
  • Σε περίπτωση ελέγχου, θα πρέπει οι υπεύθυνοι του καταστήματος να είναι σε θέση να αποδείξουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
  • Οι πρακτικές επικοινωνίας των προσφορών διενεργούνται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Share this post