BLACK FRIDAY

ΕΣΕΕ Logo

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2017

BLACK FRIDAY – Αποφάσεις Αντιπεριφερειαρχών για Κυριακές και ενδιάμεσες εκπτώσεις

Όπως γνωρίζετε, πέρυσι δοκιμάστηκε για πρώτη φορά η –προερχόμενη από το εξωτερικό- καταναλωτική προωθητική ενέργεια, η επονομαζόμενη ως «Black Friday». Σύμφωνα με αυτήν, την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων στις ΗΠΑ, πραγματοποιούνται εκτεταμένες προσφορές προϊόντων, με ξεκίνημα για την χώρα μας τον περασμένο Νοέμβριο κυρίως σε κλάδους όπως τα ηλεκτρικά είδη και τα προϊόντα τεχνολογίας.

Είναι αλήθεια ότι η Black Friday, η οποία για φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου, ξεκίνησε μεν από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά κατά τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί διεθνώς ως παγκόσμια εμπορική «γιορτή». Σύμφωνα δε με την ειδική έρευνα του ΙΝΕΜΥ, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, η περυσινή δοκιμαστική εφαρμογή της αποδείχθηκε επιτυχημένη, καθώς συνέβαλε στην αύξηση του τζίρου των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και στην τόνωση της αγοράς, παρά την εγγύτητα που η συγκεκριμένη ημέρα έχει με τις ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου.

Δεδομένου ότι αυτή η προωθητική ενέργεια πραγματοποιήθηκε πέρυσι κατά κύριο λόγο από πολυεθνικές επιχειρήσεις, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το πεδίο ελεύθερο μόνο για τους μεγάλους αλλά να το επιφυλάξουμε μόνοι μας και για τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ επιδιώκει την συμμετοχή μας στην Black Friday και εναπόκειται σε εσάς να κρίνετε και να εκτιμήσετε τις συνθήκες της περιοχής σας, λαμβάνοντας υπόψη και την τοπική αποτύπωση της ειδικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ. Για όσους από εσάς τελικώς συμμετάσχουν στην προωθητική ενέργεια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εφαρμόζονται οι όροι και κανόνες της Υπουργικής Απόφασης 56885/19-11- 2014 για τις προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των κωδικών που διαθέτει το κατάστημα και αυτό ισχύει και για την Black Friday.

Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτονόητη, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους και μάλιστα σε αυτήν την δύσκολη εποχή. Συγκεκριμένα, για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €. Εάν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω μπορεί να επιβάλλεται και αυτοτελές πρόστιμο 1.000 έως 3.000 € για κάθε μία από τις παραβάσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 78 των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.

Παράλληλα με τo τι ισχύει για την Black Friday, θέλουμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι μπαίνουμε στην κρίσιμη εκείνη περίοδο όπου οι Αντιπεριφερειάρχες αποφασίζουν για τον νομό τους το καθεστώς λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές και τις ενδιάμεσες εκπτώσεις για το 2018.

Σε ότι αφορά τις περιόδους των ενδιάμεσων εκπτώσεων, ο νόμος προβλέπει ότι «μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη των εμπορικών συλλόγων και των επαγγελματικών οργανώσεων της Περιφερειακής Ενότητας και δημοσιεύεται έως την 1η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων» (παρ. 1 άρθρου 15 ν.
4177/2013).

Σε ότι αφορά την τοπική λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, οι σχετικές διατάξεις ορίζουν ότι «με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παραγράφου 1 και 1 Α (είναι οι γνωστές 8 πάγιες Κυριακές που ανοίγουν τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα), λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως κατά το μήνα Δεκέμβριο και ισχύει για το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη» (παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4177/2013).

Σύμφωνα με σχετική πληροφόρησή μας εμφανίζεται μία τάση, οι Αντιπεριφερειάρχες που επιθυμούν να τροποποιήσουν το ισχύον πλαίσιο για τις περιοχές τους να διεξάγουν κοινές διαβουλεύσεις με τους φορείς της τοπικής αγοράς, τόσο για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις όσο και για τις επιπλέον Κυριακές. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί και επιλογή σας να παρακινήσετε τον τοπικά αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη να εκδώσει τις αποφάσεις που εσείς επιθυμείτε, σύμφωνα με τα παραπάνω, ήτοι για τις μεν ενδιάμεσες εκπτώσεις μέχρι και 30 Νοεμβρίου, για τις δε Κυριακές μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

 

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλης Κορκίδης                              Γιώργος Καρανίκας

Share this post