Αντιπρόεδρος των μικρομεσαίων

Αντιπρόεδρος των μικρομεσαίων

Αντιπρόεδρος των μικρομεσαίων

της Ευρώπης ο Βασ. Κορκίδης

Στη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων- UEAPME, μέχρι το 2016, εκλέχθηκε

ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και

Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης, κατά τη διάρκεια της

γενικής της συνέλευσης.

Ο κ. Κορκίδης δήλωσε μετά την εκλογή του: «…Ελπίζω η θητεία

μου να είναι δημιουργική για την επιχειρηματικότητα της χώρας

μου. Σήμερα ο Έλληνας μικρομεσαίος επιχειρηματίας δεν είναι ο

ίδιος με χθες. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

μπορεί να βρίσκεται σε κρίση, συμπαρασυρόμενη από την ύφεση,

αλλά είναι πάντα έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, να

εισάγει καινοτομίες και να συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα για τον

εκσυγχρονισμό της και την επιστροφή στην ανάπτυξη.»

» Με την ευκαιρία της επίσκεψής μας στις Βρυξέλλες ευχαριστούμε

τους Έλληνες εκπροσώπους μας στο Ευρωκοινοβούλιο για το

έντονο ενδιαφέρον τους καθώς και για τις ουσιαστικές συναντήσεις

μας.»

» Συζητήσαμε τη στενή συνεργασία μας σε συγκεκριμένες δράσεις,

ενώ ζητήσαμε σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται στα πλαίσια της

ευρωπαϊκής προσέγγισης “think small, think commerce” να

υποστηρίξουν τις προτάσεις της ΕΣΕΕ “Commercial road map to

development with employment” και την ευρωπαϊκή μας εκστρατεία

“rethink of Greece, trust Hellenic commerce”».

Η UEAPME εκπροσωπεί πάνω από 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις

που απασχολούν περίπου 55 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης, η διευθύντρια του

ΙΝΕΜΥ Βάλια Αρανίτου και ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚΕ Δημήτρης

Δημητριάδης συναντήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις

Βρυξέλλες, με τους Έλληνες ευρωβουλευτές Ε. Κεφαλογιάννη, Ε.

Βόζεμπεργκ, Μ. Σπυράκη, Γ. Κύρτσο, Ν. Ανδρουλάκη, Γ.

Κατρούγκαλο και τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Δ.

Παπαδημούλη.

Σε όλους τους ευρωβουλευτές παρεδόθη υπόμνημα με τις θέσεις –

προτάσεις της ΕΣΕΕ με τίτλο «εμπορικός οδικός άξονας για το

ελληνικό εμπόριο και την ανάπτυξη με απασχόληση».

Επίσης συζητήθηκε η έκθεση Ράιχενμπαχ της TaskForce με

αναφορά στη χάραξη πολιτικής για τις ελληνικές μικρομεσαίες

επιχειρήσεις, ενώ αναλύθηκε η τελευταία μελέτη της ΕΣΕΕ για τις

«Χωρικές Συγκεντρώσεις εμπορικών επιχειρήσεων/

χαρτογράφηση εμπορικών κέντρων και καταγραφή της

κατανάλωσης»

καθώς και τα συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης
Ελληνικού Εμπορίου «ΕΕΕΕ-2014» του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ

Share this post