ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Υπουργό Ανάπτυξης—-Ανταγωνιστικότητας Κυριο Κωστή Χατζηδάκη και Υφυπουργό Ανάπτυξης Κυριο Αθανάσιο Σκορδά — ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Υπουργό Ανάπτυξης—-Ανταγωνιστικότητας Κυριο Κωστή Χατζηδάκη και Υφυπουργό Ανάπτυξης Κυριο Αθανάσιο Σκορδά — ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

Κύριε Υπουργέ,  
 
 Την «κερκόπορτα»   «κερκόπορτα», για την πλήρη απελευθέρωση της λειτουργίας της αγοράς, όλες τις Κυριακές
του χρόνου,  την ανοίξατε την ανοίξατε.
 Είστε αποφασισμένο αποφασισμένοι,ι, πλέον, να δώσετε το τελειωτικό χτύπημα στη χειμα ι,ι, ζόμενη αγορά, με το
πρόσχημα της αύξησης της κατανάλωσης.  Ποιας κατανά Ποιας κατανάλωσης??? λωσης???   ????
 Σε μια περίοδο που αναζητούνται απεγνωσμένα να βρεθούν τρόποι τόνωσης τόνωσης της ανύπαρκτης
αγοραστικής δύναμης και ψυχολογίας του ΄Ελληνα, σε  μια περίοδο, κατά την οποία οι μικρομεσαίες
εμπορικές επιχειρήσεις, όσες έχουν παραμείνει εν λειτουργία, δίνουν τον ύστατο αγώνα επιβίωσης, τέτοιες
αιφνιδιαστικές «κινήσεις» έρχονται να κκατεδαφίσουν οποιαδήποτε έννοια αμοιβαίας εμπιστοσύ κκατεδαφίσουν οποιαδήποτε έννοια αμοιβαίας εμπιστοσύννης  ης
μεταξύ Κράτους και Κοινωνίας, οποιαδήποτε έννοια  μμμεταξύ Κράτους και Κοινωνίας, οποιαδήποτε έννοια  θε θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά, αποδομούν  μιτού ανταγωνι
πλήρως την αγορά εργασίας και εν τέλει καταστρέφουν ίας και εν τέλει καταστρέφουν ό,τι απέμεινε από τη  ό,τι απέμεινε από τη μικρομεσ μικρομεσαία ελληνική
επιχειρηματικότητα, το τελευταίο ανάχωμα διατήρησης των τιμών σε χαμηλά επίπεδα. των τιμών σε χαμηλά επίπεδα.  
 ∆εν έχετε αντιληφθεί,  ή δεν θέλετε , , ,  ή δεν θέλετε ή δεν μπορείτε ή δεν μπορείτε να αντιληφθείτε,  ότι οι ώρες λειτουργίας δεν
λείπουν, αυτό που λείπει είναι αγοραστική δύναμη απ αυτό που λείπει είναι αγοραστική δύναμη από τους κα ό τους καταναλωτές.  ταναλωτές.  ταναλωτές.  
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στις περισσότερες ώρες
λειτουργίας και στην αύξηση του κόστους λειτουργίας προσφεύγουν στην ενδοοικογενειακή υποστήριξη
για να επιβιώσουν. Με την επταήμερη εργασία και το  διευρυμένο ωράριο  θα οδηγηθούν, μια ώρα
γρηγορότερα, στον αφανισμό τους. Εάν καταρρεύσει η  μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στο χώρο του
λιανικού εμπορίου, τότε δεν θα μιλάμε για αύξηση ανεργίας, αλλά για πλήρη έλλειψη εργασίας.
 
 Μόνον οι πολύ μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και άρτια οργανωμένες με υποδομές επιχειρήσεις,
καθώς και τα Εμπορικά Κέντρα, ενδεχομένως, να αντέξουν σε ένα τέτοιο  καθεστώς. Να μην παραβλέπουμε,
όμως, και το γεγονός ότι η μονοπώληση της αγοράς μπορεί να οδηγήσει οδηγήσει σε σε  σε σε φαινόμενα  φαινόμενα  ολιγοπωλίου  ολιγοπωλίου,, στη  ,,
μετακύλιση του αυξημένου λειτουργικού κόστους στις  τιμές των προϊ τιμές των  προϊόντων όντων και γ και γενικότερα ενικότερα  σ   στην  σσ
επικράτηση  τιμολογιακών πρακτικών των μεγάλων επιχειρήσεων, που θα κάνει ακόμα και τα βασικά  ειρήσεων
προϊόντα απλησίαστα απλησίαστα για τον μέσο Έλληνα, ενώ ταυτόχρονα θα προκαλέσει περισσότερα λουκέτα και
διόγκωση της ανεργίας χωρις την  χωρις την δυνατότητα δυνατότητα  εναλλακτικ  εναλλακτικής ής λύσης. ήςής λύσης..
 Επιτρέψτε μας, κ.Υπουργέ, να γνωρίζουμε καλύτερα ποιο είναι το συμφέρον της αγοράς, των
επιχειρήσεων μας και τι επιθυμούν οι καταναλωτές.
Το επιχείρημά σας, ότι η διάταξη που αφορά στην «προαιρετική» λειτουργία των καταστημάτων έως 250
τ.μ., 45 Κυριακές το χρόνο,  εξαιρεί τις αλυσίδες και τα shop in the shop δεν ευσταθεί, αφού δεν υπάρχει
σαφής νομικός ορισμός του όρου «αλυσίδα» ώστε να ξέρουμε τι σημαίνει και σε ποιους αναφέρεται και
επιπλέον δεν εξαιρούνται ρητά από την δυνατότητα αν δεν εξαιρούνται ρητά από την δυνατότητα ανοίγματος  οίγματος τα Εμπορικά Κέντρα τα Εμπορικά Κέντρα και τα εκπτωτικά  και τα εκπτωτικάχωριά, τα οποία νοικιάζουν χώρους στην συντριπτική  τους πλειοψηφία κάτω των 250 τμ. Είναι, δε,
περισσότερο από βέβαιο ότι η διάταξη  θα αποτελέσει την «κερκόπορτα» για καθολικό άνοιγμα «κερκόπορτα» για καθολικό άνοιγμα, αφού,
ούτως ή άλλως, είμαστε σίγουροι ότι θα «δικαιωθεί»ο «δικαιωθεί»οποιαδήποτε προσφυγή γίνει στα ∆ικαστήρι ποιαδήποτε προσφυγή γίνει στα ∆ικαστήριαα.   α
Κύριε Υπουργέ,  
  Η μετατροπή της Κυριακής σε «καθημερινή» «καθημερινή» θα ακυρώσει την μόνη ημέρα ¨ξεκούρασης¨ που
απομένει στον Έλληνα, την μόνη ημέρα που μπορεί να  αφιερωθεί απερίσπαστα στην θρησκευτική του
πίστη, στην οικογένειά του, να παίξει με τα παιδιά του, να συναντήσει τους φίλους του και να καλλιεργήσει
τις μόνες κοινωνικές σχέσεις που του έχουν απομείνει στην Ελλάδα της ύφεσης και της δυσπραγίας.  
Παράλληλα, δεν θα πρέπει να διαφεύγει το γεγονός, ότι εκτός από καταναλωτές, είμαστε και εργαζόμενοι.
Επομένως, ίσως εξυπηρετούσε τους εμπόρους, αλλά και το σύνολο των εργαζομένων στις εμπορικές
επιχειρήσεις, να λειτουργεί στις αντίστοιχες Κυριακ , να λειτουργεί στις αντίστοιχες Κυριακές, όλος ο ∆ ές, όλος ο ∆ημόσιος Τομέας ημόσιος Τομέας. Όμως, σεβόμενοι το ημόσιος Τομέας σεβόμενοι τον  ν  ν ν
κοινωνικό, θρησκευτικό και οικογενειακό ιστό της Χώρας μας, δεν το ζητήσαμε ποτέ μέχρι σήμερα.  ρας μας, δεν το ζητήσαμε ποτέ μέχρι σήμερα.
 Πρότασή μας κ. Υπουργέ, είναι να ακούσετε και να ε να ακούσετε και να εμπιστευθείτε , έστω και την τελ μπιστευθείτε ευταία στιγμή,
τους θεσμοθετημένους Φορείς Φορείς του εμπορίου, δίνοντας στους κατά κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους τη
δυνατότητα  να ρυθμίσουν αυτοί τη λειτουργία της αγ ί τη λειτουργία της αγοράς τους, μέσα σε πλαίσιο πο οράς τους, μέσα σε πλαίσιο που εσείς θα  υ εσείς θα
ορίσετε, και να αποφασίσουν οι ίδιοι για το άνοιγμα και να αποφασίσουν οι ίδιοι για το άνοιγμα των κατα των καταστημάτων της περιοχής τους, κάποιες  στημάτων της περιοχής τους, κάποιες
Κυριακές το χρόνο, κρίνοντας ανάλογα με τις ανάγκες με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις ιδιαιτερότητε , τις επιθυμίες και τις ιδιαιτερότητες της  ς της
περιοχής.

Με εκτίμηση   
Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραµµατέας
Κωστής Χαντζαρίδης                     Πάνος Μενεξόπουλος 

Share this post