ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε4 ΣΤΟ «ΕΡΓΑΝΗ»

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε4 ΣΤΟ «ΕΡΓΑΝΗ»

Νέα προθεσμία για την επιβολή του εντύπου Ε4 στο Εργάνη

Με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφης Αχτσιόγλου, παρατείνεται από τις 16/02/2019 στις 28/02/2019 η προθεσμία για τη δήλωση από τους εργοδότες στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» των μεταβολών στις αποδοχές των εργαζομένων, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Συγκεκριμένα, έως τις 28/02/2019 οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν υποβάλει το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Η προθεσμία παρατείνεται για να διευκολυνθούν και να ολοκληρώσουν ομαλά τη διαδικασία υποβολής του εντύπου Ε4 όλες οι υπόχρεες επιχειρήσεις.

Η απόφαση για την αύξηση δεν έδινε κάποιες διευκρινίσεις επί της διαδικασίας. Προβλέπει τον καθορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους  και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04 €).

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Φεβρουαρίου 2019.

Το Άρθρo 103  του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το  Άρθρo πρώτο, Παρ. ΙΑ, Υποπαρ. ΙΑ6, Παρ. 2-Ν. 4254/2014, αφορά διατάξεις για τον κατώτατο μισθό. Προβλέπει τη διαδικασία καθορισμού του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομίσθιου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας και ως τέτοιος νοείται μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς.

Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης, χαμηλότερες από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο ή της αντίστοιχης αναλογίας για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

Σημαντική αύξηση θα δούν στο μισθό τους, βέβαια, οι νέοι κάτω των 25 ετών, με την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.

Η αύξηση δεν “επηρεάζει” καθόλου τους μισθούς, που είναι ήδη ανώτεροι από τον νέο κατώτατο κι επειδή πολλοί συνδρομητές έχουν ήδη ρωτήσει δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Να θυμίσουμε ότι ο νόμιμα κατώτατος θεσμοθετημένος μισθός του Ν. 4093/2012 δεν περιλαμβάνει το επίδομα γάμου, το οποίο προβλέπεται από τις ΕΓΣΣΕ.

Όπως προέβλεπε, βέβαια και ο Ν. 4093/2012 και διατυπωνόταν και στην Εγκύκλιο, που είχε εκδοθεί για την εφαρμογή του, “ο κατά τα ως άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30%. για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω”. Η απόφαση καθορισμού του κατώτατου μισθού στα 650,00 € δεν κάνει μνεία για την προϋπηρεσία.

Υπενθυμίζουμε ότι η ωρίμανση του μισθού έχει παγώσει μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από το 10%. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία που έχει διανύσει ο εργαζόμενος σε οποιαδήποτε ειδικότητα για την πρόσληψη, εφόσον του γνωστοποιηθεί.

πηγή: www.oenet.gr

Share this post