Επιστολή ΕΣΕΕ για την ένταξη επιχειρηματικών μικρομεσαίων εταιρειών στα ευεργετικά μέτρα

Επιστολή ΕΣΕΕ για την ένταξη επιχειρηματικών μικρομεσαίων εταιρειών στα ευεργετικά μέτρα

Αρ. πρωτ: ΓΑ 8032

Προς
– Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
– Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Γιάννη Βρούτση
Έδρες τους

Θέμα: Ένταξη επιχειρηματιών μικρομεσαίων εταιρειών στα ευεργετικά μέτρα φορολογικών και ασφαλιστικών αναστολών

Κύριε Υπουργέ,
Είναι γνωστές και γενικά αποδεκτές οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας για την στήριξη των επιχειρήσεων με σκοπό την επιβίωσή τους μετά την οριστική υποχώρηση της κρίσης του κορωνοϊού.

Ωστόσο, θέλουμε να θέσουμε στην προσοχή σας μία αδικία, η οποία πρέπει να διορθωθεί. Υπάρχουν χιλιάδες μικροί και μεσαίοι συνάδελφοί μας, οι οποίοι έχουν την ατυχία να οργανώνουν την επιχείρησή τους με την νομική μορφή της προσωπικής εταιρείας και της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, ενώ έχουν πληγεί το ίδιο από την υγειονομική κρίση, αποκλείονται χωρίς πειστικό λόγο από τα ατομικά ευεργετικά μέτρα. Συνακόλουθα, δεν έχουν ανασταλεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές τους και δεν έχουν μετατεθεί για το μέλλον οι δόσεις των ρυθμίσεών τους προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Οι εμπορικές αυτές επιχειρήσεις και οι συνδεδεμένοι με αυτές επιχειρηματίες συνιστούν σχεδόν το 20% του οργανωμένου εμπορίου της χώρας, διατηρούν τον οικογενειακό και μικρομεσαίο χαρακτήρα τους και έχουν πληγεί εξίσου από την κρίση, επομένως είναι κοινωνικά δίκαιο να συμμετάσχουν ισότιμα και αυτοί στο προστατευτικό πλέγμα που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ. Άλλωστε, είναι ανακόλουθο αφενός η Πολιτεία να ζητάει από τους επιχειρηματίες αυτούς ατομικές ευθύνες όταν πρόκειται για υποχρεώσεις των εταιρειών τους (όπως στις προσωπικές εταιρείες), αφετέρου, όταν έρχεται η ώρα των ευεργετημάτων προς τις ίδιες εταιρείες, να αποξενώνονται από αυτές και να θεωρούνται ως «ιδιώτες».

Στο πλαίσιο αυτό, σας ζητούμε να συμπεριληφθούν στις αναστολές των φορολογικών/ασφαλιστικών υποχρεώσεων και των αντίστοιχων δόσεων ρυθμίσεων οι έμποροι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, που έχουν εταιρείες συνδεδεμένες στο όνομά τους. Ειδικά για τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, η ιδιότητά τους και η εξατομίκευσή τους αποδεικνύονται εύκολα από την υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ, ως μη μισθωτοί ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Καρανίκας                      Νικόλαος Μπόνης

Share this post