Κατάλογος

Το Κουκί και το Ρεβύθι

  1. Home
  2. »
  3. Το Κουκί και το Ρεβύθι
Τηλέφωνο: 2310690969
Διεύθυνση:
Πραξιτέλους 15, Παλαιόκαστρο, Ελλάδα 57013
Περιγραφή:

Ο Παιδικός Σταθμός «Το Κουκί και το Ρεβύθι» έχει στόχο την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών, ηλικίας δύο έως πέντε ετών, μέσα από προγράμματα Προσχολικής Αγωγής, που βασίζονται στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη κάθε παιδιού σε ψυχοκινητικό, κοινωνικο-συναισθηματικό, ηθικό, αισθητικό και νοητικό τομέα, καθώς και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του παιδιού μέσα από μια δημιουργική, σύγχρονη, ρεαλιστική, δημοκρατική, αντισταθμιστική και ελκυστική Προσχολική Εκπαίδευση.

  • Η ενεργητική, βιωματική και συνεργατική εκπαιδευτική, το παιχνίδι ως κύριο είδος «προνομιούχου» μάθησης, οι τεχνικές επικοινωνίας και εμψύχωσης, καθώς και το κατάλληλο περιβάλλον λειτουργίας, αποτελούν κυρίαρχες προτεραιότητες του Παιδικού Σταθμού «Το Κουκί και το Ρεβύθι».
  • Η εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης, η διαρκής επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού δυναμικού, η υποστήριξη και ανατροφοδότηση των προγραμμάτων και η αποτίμηση του Εκπαιδευτικού έργου, έχουν στόχο τη συνεχή ωφέλεια των παιδιών και των οικογενειών τους.
  • Υιοθετώντας την άποψη πως η ισότιμη ενσωμάτωση της Προσχολικής Αγωγής στον ενιαίο σχεδιασμό της Εκπαίδευσης, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του Εκπαιδευτικού συστήματος κάθε προηγμένης κοινωνίας και γενικευμένη αρχή της, λειτουργούμε το «Κουκί και το Ρεβύθι» σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην ανάγκη για ομαλή και πολύπλευρη ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Ο παιδικός σταθμός "Το κουκί και το ρεβύθι" λειτουργεί κάθε χρόνο από 1/9 ως 31/7

Ωράριο:
Δευτέρα - Παρασκευή:   7:00 πμ - 16:30 μμ πρωινά τμήματα
17:00 μμ - 21:00 μμ απογευματινά τμήματα

 

Highlights info row image www.tokoukikaitorevithi.gr

facebook