τακτικό Δ.Σ

τακτικό Δ.Σ


Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Ω. καλεί τα μέλη του την Δευτέρα 13/1/2014 στις 2Ο:00 σε τακτικό Δ.Σ
τηλεφωνώ συλλόγου   . 6999501100

Share this post