Συνάντηση ΕΣΕΕ με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση – Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα

Συνάντηση ΕΣΕΕ με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση – Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της ΕΣΕΕ με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση
Οι προτάσεις του εμπορικού κόσμου για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη της αγοράς και των ΜμΕ

Με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση, αρμόδιο για θέματα Βιομηχανίας και Εμπορίου, συναντήθηκε την Τρίτη 30 Ιουλίου, αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καρανίκα. Η συνάντηση έγινε παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή κ. Πάνου Σταμπουλίδη.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας έθεσε στον κ. Υφυπουργό ένα συνεκτικό πλαίσιο προτάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τονίζοντας την ανάγκη συγκεκριμένων παρεμβάσεων και υιοθέτησης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στο υπόμνημα που κατέθεσε η ΕΣΕΕ επισημαίνονται οι στρεβλώσεις στο νομικό πλαίσιο που εντοπίζονται σε βασικούς τομείς της εμπορικής δραστηριότητας και τίθενται οι βασικές προτεραιότητες που θέτει ο εμπορικός κόσμος για την προστασία του νόμιμου εμπορίου και των καταναλωτών:

  • Η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, ο περιορισμός στη διάρκεια των τακτικών εκπτώσεων και η αλλαγή στο καθεστώς των προσφορών και προωθητικών ενεργειών.
  • Το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να καθορίζουν, μέσω των περιφερειακών οργάνων, τα ωράρια των καταστημάτων της περιοχής τους.
  • Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του παρεμπορίου με τη σύσταση Ειδικού Σώματος Δίωξης Παρεμπορίου και την επιβολή κανόνων στη λειτουργία των λαϊκών και των λοιπών υπαίθριων αγορών.
  • Η γενίκευση και υποβοήθηση από το Υπουργείο της δράσης της ΕΣΕΕ «Open Malls», η οποία θα αναβαθμίσει σημαντικά τα παραδοσιακά κέντρα των πόλεων.

Στα μέτρα ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πρότεινε η ΕΣΕΕ περιλαμβάνονται η συμπερίληψη και των εξαγωγών υπηρεσιών στην εξαγωγική δραστηριότητα, η διευθέτηση των οφειλών του κράτους προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, η παροχή κινήτρων για την εξωστρέφεια και η δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Περιοχών (ΕΟΠ) στις παραμεθόριες περιοχές και τα λιμάνια, με ειδικό φορολογικό καθεστώς και transit υπηρεσίες για το διαμετακομιστικό εμπόριο.

Τέλος, η ΕΣΕΕ υπογράμμισε ότι πρέπει να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εναρμόνισής του με τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Ζήτησε την ισότιμη μεταχείριση ΜμΕ και μεγάλων επιχειρήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά στις επιβαλλόμενες προμήθειες και χρεώσεις. Τόνισε ότι για την επιτάχυνση της ανάπτυξης καθίστανται απαραίτητες αφενός η αναβάθμιση του ρόλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας και αφετέρου η άρση του αποκλεισμού που των εμπορικών επιχειρήσεων από τον Αναπτυξιακό Νόμο και από τα περισσότερα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Από την πλευρά του ο κ. Υφυπουργός επεσήμανε ότι στις προτεραιότητες του Υπουργείου είναι η θέσπιση του αναγκαίου πλαισίου για την διασφάλιση της κανονικότητας στη λειτουργία της αγοράς, εστιάζοντας κυρίως στο παρεμπόριο και στην πάταξή του, στην προστασία του υγιούς οργανωμένου εμπορίου και στην προστασία των καταναλωτών. Τόνισε επίσης ότι η συνεργασία του Υπουργείου με την ΕΣΕΕ θα είναι στο εξής συνεχής και απρόσκοπτη.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας δήλωσε σχετικά.
«Στη συνάντηση μας με τον κ. Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων συζητήσαμε πολλά «ανοιχτά» θέματα που είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για τη λειτουργία της αγοράς και την ανάπτυξη του εμπορίου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι προτάσεις που καταθέσαμε είναι το απόσταγμα της επώδυνης εμπειρίας του εμπορικού κόσμου από τα χρόνια της κρίσης και μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες στην κυβέρνηση για την άρση των στρεβλώσεων στην αγορά και στην οικονομία γενικότερα.
Οι θέσεις της ΕΣΕΕ αναφορικά με το θεσμό των εκπτώσεων, τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, το παρεμπόριο και το υπαίθριο εμπόριο, επιλύουν με το καλύτερο τρόπο ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, τα οποία κρατούν καθηλωμένες τις ΜμΕ, αποτρέπουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στερούν από εκατομμύρια έσοδα τα δημόσια ταμεία. Επίσης, αναλύσαμε τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας των επιχειρήσεων, που περνά μέσα την εκμετάλλευση της δράσης για τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου. Για άλλη μια φορά επισημάναμε πως η αλλαγή σελίδας στην αγορά περνά μέσα από την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ισότιμη μεταχείριση τους από τις τράπεζες. Τονίσαμε στον κ. Παπαθανάση ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε καλύτερα όταν, πριν την οποιαδήποτε παρέμβαση στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, έχει πρώτα προηγηθεί η σχετική διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς».

Share this post