Προσοχή στους επιτήδειους!

Προσοχή στους επιτήδειους!

 

Ιδιωτική Εταιρία με τηλέφωνο που ξεκινά από

2118000… τηλεφωνεί σε επαγγελματίες και τους

ενημερώνει πως πρόκειται να εκδοθεί

επαγγελματικός οδηγός από το Επιμελητήριο μας

στον οποίο πρέπει να καταχωριστούν υποχρεωτικά

και να πληρώσουν συνδρομή.

Σας ενημερώνουμε ότι το Επαγγελματικό

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ουδεμία πρωτοβουλία

έχει αναλάβει για έκδοση επαγγελματικού οδηγού και

δεν υπάρχει καμία υποχρέωσή σας να προβληθείτε

σε αυτόν.

Share this post