ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΕΜΥ_ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΕΜΥ_ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Μικρή αλλά σταθερά ανοδική η πορεία του ετήσιου ΔΚΕ στο Λιανικό εμπόριο τον Απρίλιο του 2018

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του ΙΝΕΜΥ οι κυριότερες οικονομικές εξελίξεις βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων στον κλάδο του Εμπορίου και στην ελληνική οικονομία εν γένει, συνοψίζονται ως εξής:
• Ετήσια αύξηση /Μηνιαία σταθερότητα του εποχικά διορθωμένου τζίρου – εκτός καυσίμων στο Λιανικό Εμπόριο
• Θετικό ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (Σύστημα «Εργάνη»).
• Μηνιαία /Ετήσια αύξηση του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών.
• Μηνιαία/Ετήσια μείωση της αξίας των ακάλυπτων επιταγών.
• Μηνιαία/Ετήσια υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας.
• Οριακή Μηνιαία/Ετήσια αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή/επιπέδου τιμών.

Μικρή ετήσια βελτίωση του εποχικά διορθωμένου ΔΚΕ, χωρίς καύσιμα, στο Λιανικό Εμπόριο έλαβε χώρα τον προηγούμενο Απρίλιο, ενώ σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018 ο δείκτης παρουσίασε μηδενική μεταβολή, με τη συνολική πορεία του στο Α ́ τετράμηνο του έτους να διαγράφεται, συγκρατημένα θετική. Από την άλλη πλευρά η εντυπωσιακή πορεία του ισοζυγίου αγαθών είχε διάρκεια ενός μόλις μήνα, καθώς τα στοιχεία του μηνός Απριλίου 2018 κατέδειξαν υψηλά ελλείμματα, εξαιτίας της συντριπτικής επικράτησης των αυξημένων ετήσιων εισαγωγών έναντι των αντίστοιχων εξαγωγών. Το ποσοστό ανεργίας εμφάνισε σημαντική αποκλιμάκωση, η οποία όμως οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εποχικότητα – έναρξη τουριστικής περιόδου, – με τη συγκεκριμένη παράμετρο να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην επίτευξη νέου πλεονασματικού ρεκόρ στο Πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» το μήνα Μάιο, όσον αφορά στο ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης (νέες προσλήψεις έναντι αποχωρήσεις στον ιδιωτικό τομέα). Αρνητική ωστόσο εξέλιξη συνιστά η εξισορρόπηση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης με εκείνες της μερικής και εκ περιτροπής, με τις πρώτες να υπερτερούν, έστω και οριακά, στη διάρκεια του προηγούμενου Απριλίου.

Τέλος, για τέταρτο συνεχόμενο μήνα σημειώνεται αύξηση των καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, μία εξέλιξη που σχετίζεται μεταξύ άλλων και με την επιτυχή ολοκλήρωση των stress tests των τραπεζών, την απουσία φορολογικών υποχρεώσεων των νοικοκυριών τον μήνα Μάιο 2018 και την προαναγγελθείσα περαιτέρω χαλάρωση των Capital Controls.

Αμετάβλητος παρέμεινε ο μηνιαίος εποχικά διορθωμένος ΔΚΕ, χωρίς καύσιμα, στο Λιανικό εμπόριο (Απρίλιος/Μάρτιος 2018: 0,0%), ενώ σε ετήσια βάση σημείωσε μικρή αύξηση (Απρίλιος 2018/2017: +0,6%). Ο εορτασμός του φετινού Πάσχα στις αρχές Απριλίου είχε σαν αποτέλεσμα οι εορταστικές αγορές να πραγματοποιηθούν σε προγενέστερο χρονικό διάστημα – περίπου στα τέλη Μαρτίου -, περιορίζοντας έτσι την καταναλωτική δαπάνη στον προς εξέταση μήνα. Σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, η νωρίτερη φετινή καταβολή του δώρου Πάσχα και η βάσιμη προοπτική της εξόδου της ελληνικής οικονομίας από τα αυστηρά Μνημόνια επιτήρησης, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες της ετήσιας ανοδικής πορείας των πωλήσεων. Εντούτοις, καθοδικές πιέσεις φαίνεται να άσκησαν οι εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο, το οποίο κατά το μήνα Απρίλιο παρέμεινε μεν θετικό, αλλά ήταν σαφώς μικρότερο του αντίστοιχου περσινού μήνα (-28,8%).

Η στασιμότητα των πωλήσεων στη διάρκεια του προηγούμενου Απριλίου συνδυάστηκε από την επίσης μηδενική μηνιαία μεταβολή του όγκου των πωλήσεων (εποχικά διορθωμένος ΔΟ στο Λιανικό Εμπόριο: Απρίλιος/Μάρτιος 2018: 0,0%), ενώ σε ετήσια βάση σημειώθηκε αύξηση 1,2% (Απρίλιος 2018/2017). Βάσει των παραπάνω εξελίξεων προκύπτει το συμπέρασμα πως το επίπεδο των τιμών βαίνει μειούμενο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, τάση η οποία επιβεβαιώνεται και στο πρώτο τετράμηνο του έτους, όπου η καταγεγραμμένη άνοδος του κύκλου εργασιών (Α ́ τετράμηνο 2018/2017: +0,5%) αντισταθμίζεται από την εντονότερη μεγέθυνση του όγκου των πωλήσεων (Α ́ τετράμηνο 2018/2017: +1,1%).

Η στασιμότητα της αξίας των πωλήσεων στο Λιανικό εμπόριο μεταξύ των μηνών Απριλίου και Μαρτίου αποδίδεται στην εξουδετέρωση αντίρροπων τάσεων, θετικών και αρνητικών, στο προς εξέταση διάστημα. Ειδικότερα, η μηνιαία αύξηση του κύκλου εργασιών των «Μεγάλων καταστημάτων τροφίμων»
(Απρίλιος/Μάρτιος 2018: +1,2%) αντιστάθμισε τη συρρίκνωση των πωλήσεων σε αρκετές υποκατηγορίες, προεξεχουσών της «Ένδυσης – Υπόδησης» (-6,5%), των «Πολυκαταστημάτων» (-4,6%) και των «Βιβλίων – Χαρτικών – Λοιπών Ειδών» (-2,5%). Η προηγηθείσα νηστεία τον Μάρτιο του 2018 οδήγησε μεγάλη μερίδα του καταναλωτικού κοινού να προβεί σε αυξημένες αγορές προϊόντων Supermarket μετά τον εορτασμό του Πάσχα, ενώ αντίθετα η πραγματοποίηση των εορταστικών αγορών τον Μάρτιο οδήγησε στον περιορισμό της δαπάνης τον μήνα Απρίλιο στις προαναφερθείσες υποομάδες.

Σε ετήσια συγκριτική βάση η άνοδος του εποχικά διορθωμένου ΔΚΕ (Απρίλιος 2018/2017: +0,6%) προήλθε από τη σταθερά ανοδική το τελευταίο χρονικό διάστημα πορεία τόσο της υποομάδας των «Μεγάλων Καταστημάτων Τροφίμων» (+2,6%) όσο και από την αντίστοιχη των «Επίπλων – Ηλ. Ειδών & Οικ. Εξοπλισμού) (+4,9%). Η τόνωση των πωλήσεων προϊόντων Supermarket επηρέασε αρνητικά τον κύκλο εργασιών στην ανταγωνιστική υποκατηγορία των εξειδικευμένων καταστημάτων «Τροφίμων – Ποτών – Καπνού» (-9,4%), παράμετρος η οποία συνετέλεσε στην καταγραφή της αρνητικότερης επίδοσης τετραμήνου (Α ́ τετράμηνο 2018/2017: -7,6%) επί του συνόλου των υποκατηγοριών. Όσον αφορά στον εποχικά διορθωμένο ΔΟ τη μεγαλύτερη ετήσια πτωτική μεταβολή όγκου συναλλαγών εμφάνισαν εκ νέου τα καταστήματα «Τροφίμων – Ποτού – Καπνού» (-9,1%), ενώ στον αντίποδα τα «Έπιπλα – Ηλ. Είδη & Οικ. Εξοπλισμός) (+7,2%) ισχυροποιούν τις ενδείξεις πως η συγκεκριμένη υποομάδα έχει εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης από την αρχή του έτους. Η θετική πορεία της εν λόγω υποκατηγορίας σχετίζεται με την αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης για διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Αύξηση του εμπορικού ελλείμματος αγαθών σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2018, τόσο σε σύγκριση με τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους (Απρίλιος/Μάρτιος 2018: +13,7% ή +202,5 εκ. €) όσο και σε ετήσια βάση (Απρίλιος 2018/2017: +42,6% ή +502,7 εκ. €). Η αρνητική αυτή εξέλιξη αποδίδεται, ως προς τη μηνιαία μεταβολή, στη μεγαλύτερη πτώση των εξαγωγών (Απρίλιος/Μάρτιος 2018: -12,2% ή -352,0 εκ. €) σε σχέση με τις εισαγωγές (Απρίλιος/Μάρτιος 2018: -3,4% ή -149,5 εκ. €), με σημείο αναφοράς τη διόγκωση του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων (+117,4% ή +245,6 εκ. €). Από την άλλη πλευρά, η αύξηση των εξαγωγών σε ετήσια βάση (Απρίλιος 2018/2017: +11,3% ή 255,6 εκ. €) δε στάθηκε ικανή να καλύψει την κατά πολύ μεγαλύτερη άνοδο των εισαγωγών (Απρίλιος 2018/2017: +22,0% ή +758,3 εκ. €), με τη σημαντική επιδείνωση του ελλειμματικού ισοζυγίου καυσίμων να αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά καταλυτικός παράγοντας (Απρίλιος 2018/2017: +1.748,8% ή +430,2 εκ. €)

Σε επίπεδο τετραμήνου παρατηρείται μικρή άνοδος του ελλείμματος (Α ́ τετράμηνο 2018/2017: +5,4% ή +335,6 εκ. €) και διαμόρφωσή του στα 6,57 δις €, εξαιτίας της επικράτησης – σε απόλυτα ποσά – των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Οι παραπάνω εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης σε δωδεκαμηνιαία βάση (Μάιος 2017 – Απρίλιος 2018/Μάιος 2016 – Απρίλιος 2017: +7,9% ή περίπου + 1,37 δις €) και τη συνεπαγόμενη αύξηση του ελλείμματος στα 18,69 δις €. Δυστυχώς, τα θετικά σημάδια του προηγούμενου Μαρτίου, απόρροια της ανόδου των εξαγωγών και της ταυτόχρονης υποχώρησης των εισαγωγών, τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση, δεν διατήρησαν την ίδια δυναμική και τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται ξανά η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Υποχώρηση της τάξεως του 0,5% κατέγραψε το ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2018, με συνέπεια να διαμορφωθεί στο 20,1%, έναντι 20,6% τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και 22,1% τον Μάρτιο του 2017. Βασική αιτία της βελτιωμένης εικόνας συνιστά η έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου, η οποία αναμένεται να κυμανθεί φέτος σε ακόμη καλύτερα επίπεδα από εκείνα του 2017, τουλάχιστον σε όρους αφίξεων. Θετική εξέλιξη αποτελεί ο συνδυασμός του αυξημένου αριθμού των απασχολουμένων στο σύνολο της οικονομίας με την ταυτόχρονη μείωση των ανέργων, τόσο σε μηνιαία (+47.100 & -14.600 άτομα αντίστοιχα) όσο και ετήσια βάση (+74.900 & -101.500 άτομα αντίστοιχα), παράμετρος που όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αποδίδεται στην εποχικότητα (μηνιαία μεταβολή). Κομβικής σημασίας ζήτημα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο, αποτελεί η ανεργία των νέων (ηλικίες 15-24 ετών), το ποσοστό της οποίας εξακολουθεί να κυμαίνεται σε απογοητευτικά επίπεδα (43,2% έναντι 17,3% στην Ευρωζώνη & 15,4% στην Ε.Ε. τον Μάρτιο του 2018), καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για υιοθέτηση μέτρων που θα στοχεύουν στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων.

Το ισοζύγιο του μηνός Μαΐου 2018 αποτέλεσε την καλύτερη θετική επίδοση ισοζυγίου ροών μισθωτής απασχόλησης από τον Ιανουάριο του 2001 μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα η υπερίσχυση των νέων προσλήψεων έναντι των αποχωρήσεων/απολύσεων κατά 108.725 θέσεις εργασίας να αποτελέσει νέο ρεκόρ από τη θέσπιση και εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη». Ο τέταρτος συναπτός θετικός μήνας οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στις θετικές επιπτώσεις του Τουρισμού, με τις εκτιμήσεις για τη φετινή περίοδο να κινούνται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα περσινά.

Μάλιστα, σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, το θετικό ισοζύγιο νέων προσλήψεων – απολύσεων/αποχωρήσεων είναι διευρυμένο κατά 19.191 θέσεις εργασίας, καταγράφοντας αξιοσημείωτη βελτίωση. Παρόλα αυτά, στον υπό εξέταση μήνα παρατηρείται μία υποχώρηση του ποσοστού προσλήψεων πλήρους απασχόλησης (50,1%), σε σχέση με τον προηγούμενο Απρίλιο (55,6%), με συνέπεια την ενίσχυση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Η παραπάνω εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα στη διάρκεια του α ́ πενταμήνου του τρέχοντος έτους οι 1 στις 2 νέες προσλήψεις (49,9%) να είναι πλήρους απασχόλησης, τάση που ίσχυε και την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2017. Στους τομείς/κλάδους που εμφάνισαν τη μεγαλύτερη ζήτηση εργασίας τον Μάιο του 2018, περιλαμβάνονται για ακόμη έναν μήνα τα Καταλύματα, η Εστίαση και το Λιανικό/Χονδρικό Εμπόριο, επιβεβαιώνοντας την πολύτιμη συμβολή τους στην τόνωση και στη διάρθρωση της απασχόλησης.

Οριακή μηνιαία αύξηση 0,1% σημείωσε ο Εναρμονισμένος ΔτΚ τον Μάιο του 2018 (Μάιος/Απρίλιος 2018), ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε άνοδο της τάξεως του 0,8% (Μάιος 2018/2017). Παράλληλα, στη διάρκεια του πρώτου πενταμήνου του τρέχοντος έτους παρατηρείται μία υποτονική αύξηση που δεν υπερβαίνει το 0,5% (Α ́ πεντάμηνο 2018/2017: +0,4%), με τις εν γένει εγχώριες επιδόσεις του εναρμονισμένου επιπέδου τιμών να υπολείπονται αρκετά του μέσου όρου των χωρών της Ε.Ε. Ειδικότερα, για τον μήνα Μάιο 2018 ο ετήσιος πληθωρισμός στα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης κινήθηκε στα επίπεδα του 2,0% και 1,9% αντίστοιχα.

Η μεγάλη απόκλιση μεταξύ του εγχώριου ΕνΔΤΚ με τους ευρωπαϊκούς μπορεί να βοηθάει τις προσπάθειες για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων, ωστόσο, υπολείπεται σημαντικά του στόχου της ΕΚΤ. Αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, όσο και για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με δανειακές υποχρεώσεις ή όσες επιθυμούν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, καθώς θα υποχρεωθούν στην καταβολή υψηλότερου κόστους εξυπηρέτησης των δανείων με την άνοδο των επιτοκίων αναφοράς της ΕΚΤ (από το φθινόπωρο του 2019).

Σταθερός στα επίπεδα του Απριλίου 2018 παρέμεινε ο Εναρμονισμένος ΔτΚ τον Μάιο του 2018 (Απρίλιος/Μάρτιος 2018: +0,1%). Η στασιμότητα του δείκτη ήταν συνέπεια των μειωμένων τιμών της υποκατηγορίας «Ένδυσης & Υπόδησης» (-11,3%), εξαιτίας του θερινού δεκαπενθημέρου εκπτώσεων (midsales Μαΐου), η επίδραση όμως του οποίου εξουδετερώθηκε/αντισταθμίστηκε από τη σταθερή τους τελευταίους μήνες ανοδική τάση του επιπέδου των τιμών στις ομάδες των «Ξενοδοχείων – Καφέ – Εστιατορίων» (+2,2%) και των «Μεταφορών» (+1,9%). Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2017, οι μικρής έκτασης πληθωριστικές πιέσεις προήλθαν κυρίως από τις αυξημένες τιμές στις τηλεφωνικές υπηρεσίες της υποκατηγορίας των «Επικοινωνιών» (+3,4%), ενώ η επίδραση των αυξημένων έμμεσων φόρων αποτυπώθηκε στην άνοδο των τιμών στις ομάδες των «Ξενοδοχείων – Καφέ – Εστιατορίων (+2,4%) αλλά και των «Μεταφορών» (+2,0%), λόγω κατά βάση των ακριβότερων καυσίμων (βενζίνη).

πηγή: esee.gr

Share this post