ΕΣΕΕ_Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας στο Ψηφιακό Marketing

ΕΣΕΕ_Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας στο Ψηφιακό Marketing

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021

Θέμα: Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας στο Ψηφιακό Marketing

Ξεκίνησε από χθες, 4 Οκτωβρίου 2021, η δυνατότητας υποβολής αίτησης συμμετοχής των μελών μας στον δεύτερο κύκλο του «Προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», που έχουν καταρτιστεί στο ψηφιακό marketing.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει απευθείας στους δικαιούχους 550 ευρώ το μήνα, καλύπτοντας συνολικά την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο.

Στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους συναφείς με το ψηφιακό marketing ή διαθέτουν τμήματα marketing καθώς και σε επιχειρήσεις που ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόμενος απασχολούνται στο ψηφιακό marketing (δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι χρήσης των κινητών τεχνολογιών και συσκευών, εμπειρία στο επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου) για τουλάχιστον ένα έτος.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

  • Χωρίς προσωπικό: Μέχρι ένας συμμετέχων
  • Από 1 – 3 άτομα: 2 συμμετέχοντες
  • Από 4 – 9 άτομα: 3 συμμετέχοντες
  • Από 10 – 19 άτομα: 4 συμμετέχοντες
  • Από 20 – 30 άτομα: 6 συμμετέχοντες
  • Από 31 – 50 άτομα: 10 συμμετέχοντες

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα, είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η εργασιακή εμπειρία στο ψηφιακό marketing θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα και δεν υπάρχει δέσμευση για τις επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα λήξει στις 18 Οκτωβρίου ε.ε.

 

Με εκτίμηση,
Αντώνης Μέγγουλης
Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ

Share this post