ΠΕΝΤΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΛΠ.

Αθήνα: 13/09/2019 ΠΕΝΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ  ISAF 2019 Από 17 έως 20 Οκτωβριου 2019 στην Κωνσταντινούπολη. 1.      ISAF SECURITY 2019 23th International Security and Rfid Exhibition 23η Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Ασφάλειας και Rfid.      2.   ISAF I.T. SECURUTY 2019 8th International Information and Network Security Exhibition 8thΔιεθνής Έκθεση Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων     3.    ISAF SMART HOME 2019 8th International Smart Buildings & Building Automation Exhibition 8η Διεθνής Έκθεση Έξυπνων Οικιακών Συστημάτων και Αυτοματισμών.        4.    ISAF & FIRE RESCUE 2019 Fire, emergency, rescue and search sectors Τομείς Πυρός, Διάσωσης, Έρευνας και Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων.  ...