ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κάθε 1η Δευτέρα του μήνα στις 21:30,

σε μέρος το οποίο θα ζητηθεί από το Δήμο,

αποφασίστηκε ομόφωνα ότι θα πραγματοποιούνται

τα τακτικά συμβούλια του Δ.Σ.

Για τον χώρο θα σας ενημερώνουμε εγκαίρως 

μέχρι να οριστικοποιήσουμε τα γραφεία μας.Share this post