1000 € πρόστιμο για μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού έως 12/12/2018

1000 € πρόστιμο για μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού έως 12/12/2018

Οι επαγγελματίες που υποχρεούνται να διαθέτουν POS και να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα πρέπει έως τις 12 Δεκεμβρίου 2018 να δηλώσουν τον επαγγελματικό λογαριασμό τους

Στενεύουν τα περιθώρια για τη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών οι επαγγελματίες και οι καταστηματάρχες έχουν προθεσμία έως τις 12 Δεκεμβρίου 2018. Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να δηλώσουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Ειδικότερα:

• Οι επαγγελματίες που είναι υπόχρεοι σε POS και δέχονται πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα θα πρέπει να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούς στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.

Για τη μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 €.

Για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 €.

Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι Περαιτέρω, οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς θα πρέπει να δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή.

Μπορείτε εδώ να δείτε ποιές επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν POS, ανάλογα με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Ήδη σε ελέγχους, που γίνονται σε επιχειρήσεις, έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 1.500 €για μη ύπαρξη τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) για την αποδοχή πληρωμών μέσω καρτών.(άρθρο 65-Ν.4446/16, άρθρο 1-ΥΑ 86437/2017, ΥΑ 45231/2017), ακόμα και επειδή δεν υπήρχε ανηρτημένη ταμπέλα ενημέρωσης ότι υπάρχει POS

πηγή:www.oenet.gr

Share this post