Συμβολαιογράφοι: Αποχή από τους πλειστηριασμούς έως 31 Δεκεμβρίου

Συμβολαιογράφοι: Αποχή από τους πλειστηριασμούς έως 31 Δεκεμβρίου

Νέα αποχή έως τα τέλη του έτους αποφάσισαν οι συμβολαιογράφοι

Προστασία της διαδικασίας με όλα τα μέσα ζητούν οι θεσμοί

Ανεβαίνει το «θερμόμετρο» στο μέτωπο των πλειστηριασμών, με τους συμβολαιογράφους να αποφασίζουν νέα αποχή έως τα τέλη του έτους και τις τράπεζες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου από τα συνεχή προσκόμματα στη διαδικασία και ενώ αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί εντός του μήνα. Παράλληλα, οι θεσμοί θέτουν, σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα και σε επίπεδο ευθυνών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ζητώντας προστασία της διενέργειας των πλειστηριασμών, ως διαδικασίας δημόσιου συμφέροντος, με όλα τα μέσα (αστυνόμευση, επιβολή κυρώσεων).

Υπό τις πιέσεις και τους προπηλακισμούς από οργανωμένες ομάδες που αντιδρούν στους πλειστηριασμούς, οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν εκ νέου να απέχουν από τις διαδικασίες πλειστηριασμών έως τα τέλη του έτους. Παράλληλα, θέτουν θέμα αλλαγής του πλαισίου διεξαγωγής των πλειστηριασμών και την υπαγωγή της ευθύνης και εποπτείας της πλατφόρμας στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Η απόφαση για την αποχή ελήφθη, με ψήφους 134 υπέρ και 132 κατά, σε έκτακτη γενική συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου που πραγματοποιήθηκε σε έντονο κλίμα αντιπαραθέσεων το Σάββατο 4 Νοεμβρίου.

Μετά την απόφαση αυτή και καθώς τα μέλη των εννέα συμβολαιογραφικών συλλόγων της χώρας απέχουν πλέον από τους πλειστηριασμούς, είτε αυτοί διεξάγονται ηλεκτρονικά είτε με φυσικό τρόπο, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών προχώρησε σε ανακοίνωση με την οποία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου από την εξέλιξη αυτή. Τονίζει δε ότι η στέρηση της δυνατότητας για λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης υποσκάπτει τις θεμελιώδεις αρχές της τραπεζικής πίστης και της οικονομίας και επίσης αντίκειται στο Σύνταγμα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΕΤ, οι τράπεζες έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία των πλειστηριασμών να στοχεύει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και έχουν προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις έναντι των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών για τη μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε συγκεκριμένο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Και η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων είναι κομβικής σημασίας για την εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών και τη δυνατότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την οικονομία και τις επιχειρήσεις, στηρίζοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, η ομαλή λειτουργία των χορηγήσεων δανείων στηρίζεται και στη δυνατότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων να παρέχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ η ομαλή και απρόσκοπτη είσπραξη των απαιτήσεων είναι και πράξη ευθύνης απέναντι στους συνεπείς δανειολήπτες, καταλήγει η ΕΕΤ.

Τι αποφάσισαν οι συμβολαιογράφοι

Στην έκτακτη Γ.Σ. του περασμένου Σαββάτου, οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν ομόφωνα ότι: α) Για την ασφάλεια των συμβολαιογράφων είναι ανάγκη να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο και η ποινική αντιμετώπιση όσων επιτίθενται και προπηλακίζουν συμβολαιογράφους κατά τη διενέργεια των πλειστηριασμών ή στα γραφεία τους και β) για την καλύτερη εποπτεία του πλειστηριασμού και προς διευκόλυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού και των λοιπών παραγόντων της διαδικασίας ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός να διεξάγεται μία μέρα την εβδομάδα και σε μία βάρδια.

Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε επίσης αλλαγή του πλαισίου διενέργειας των πλειστηριασμών, με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας και τον ρόλο του συμβολαιογράφου ως εγγυητή της. Ειδικότερα:

1) Πλειστηριασμοί με τη φυσική παρουσία του συμβολαιογράφου: Να διενεργούνται μόνο εντός αίθουσας Ειρηνοδικείου και η διαδικασία να ολοκληρώνεται έως τις 15.00, δηλαδή εντός του ωραρίου συζήτησης των υποθέσεων από τους ειρηνοδίκες. Η μεταβολή αυτή θα γίνει η αρχή για να αντιληφθούν οι πολίτες ότι ο συμβολαιογράφος είναι και ενεργεί ως όργανο της εκτέλεσης ισότιμα με τον δικαστή και προστατεύεται από την πολιτεία με τα ίδια μέσα.

2) Οι πλειστηριασμοί με ηλεκτρονικό τρόπο να διενεργούνται: α) στον ίδιο τόπο, δηλαδή σε αίθουσα Ειρηνοδικείου, β) μία ημέρα την εβδομάδα και όχι διαζευκτικά Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, γ) επί δίωρο (όχι έξι ώρες, σε περίπτωση που ο επισπεύδων επιλέξει τη διενέργεια το πρωί, ή τέσσερις ώρες σε περίπτωση που ο επισπεύδων επιλέξει τη διενέργεια το απόγευμα) με άμεση εποπτεία και διεύθυνση της διαδικασίας από τον συμβολαιογράφο.

3) Τροποποίηση της διάταξης της Υ.Α. 41756/30-5-17, με την οποία ορίζεται ότι η «ταυτοποίηση» των υποψηφίων πλειοδοτών/φυσικών προσώπων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω των στοιχείων του TAXIS. Ο έλεγχος της ταυτότητας των φυσικών/ νομικών προσώπων πλειοδοτών που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, πρέπει να γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία των ιδίων ή αντίστοιχα των εντολοδόχων τους ενώπιον του συμβολαιογράφου, με τη σύνταξη σχετικής πράξης και να ακολουθεί η έγκριση της εγγραφής τους στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (Ηλεκτρονικό Σύστημα Πλειστηριασμών).

4) Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής διενέργειας των πλειστηριασμών να τεθεί υπό την εποπτεία, τον έλεγχο και την ευθύνη του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο και θα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία του και θα ευθύνεται απέναντι στους τρίτους για τυχόν αστοχίες-αρρυθμίες στη λειτουργία του, καλύπτοντας και το ανεύθυνο του συμβολαιογράφου γι’ αυτές.

5) Κατάργηση του άρθρου 98Α του Κ.Σ.

6) Σύγκληση των Δ.Σ. των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας σε κοινή συνεδρίαση, ανοιχτή στα μέλη του Σώματος, προκειμένου η συμβολαιογραφία να καταλήξει σε κοινές θέσεις για τα παραπάνω ζητήματα και για όσα άλλα τυχόν τεθούν από τη σημερινή συνέλευση ή έχουν τεθεί από τις υπόλοιπες Γ.Σ. Η συνεδρίαση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα και πάντως πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για απευθείας ανάθεση της λειτουργίας της ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. στην εταιρεία newsphone. Η σύμβαση αυτή, εφόσον προκριθεί, στη συνέχεια και πριν από την υπογραφή της θα πρέπει να συζητηθεί και να αποφασιστεί σε νέα Γενική Συνέλευση.

8) Λήψη από την πολιτεία των απαραίτητων πρωτοβουλιών και μέτρων για την προστασία των δανειοληπτών, με στόχο την ομαλοποίηση και τη διασφάλιση συνθηκών νομιμότητας διενέργειας των πλειστηριασμών.

Παρέμβαση Ντράγκι

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, σε παρέμβασή του στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroupζήτησε να επιλυθεί το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την αποχή των συμβολαιογράφων, η οποία καθυστερεί τους πλειστηριασμούς στην Ελλάδα, και κατ’ επέκταση την επίλυση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Share this post