Σε διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι κανόνες για τη λειτουργία της αγοράς

Σε διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι κανόνες για τη λειτουργία της αγοράς

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2023

Σε διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι κανόνες για τη λειτουργία της αγοράς

Το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) θέτει προς διαβούλευση τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ Α’173/2013) που αφορούν σε ρυθμίσεις για την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, καθώς και την κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), ΦΕΚ Β΄2983/2017.

 

Σχόλια και παρατηρήσεις θα κατατίθενται μέσω της σχετικής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://gge.mindev.gov.gr/home/diavouleuseis/ έως τις 31 Ιανουαρίου 2024.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαβούλευση.

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2103332974

Email επικοινωνίας: press@mnec.gr

πηγή:mindev.gov.gr/

Share this post