ΣΔΟΕ: Ποιους κλάδους θα ελέγξει

ΣΔΟΕ: Ποιους κλάδους θα ελέγξει

Το ΣΔΟΕ επανακάμπτει στο ελεγκτικό πεδίο με δραστηριοποίηση σε πολύ κρίσιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Στόχος η πραγματοποίηση 2.500 ελέγχων.

Επέμβαση σε πολλαπλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας ετοιμάζει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Μετά από μια περίοδο συνεχούς συρρίκνωσης των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων με μεγαλύτερη απώλεια αυτή του προληπτικού ελέγχου (π.χ. έκδοση αποδείξεων, απόδοση ΦΠΑ) το Σώμα επανακάμπτει στο ελεγκτικό πεδίο με δραστηριοποίηση σε πολύ κρίσιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό δράσης του ΣΔΟΕ για το 2018, το Σώμα έχει βάλει ως στόχο την πραγματοποίηση συνολικά τουλάχιστον 2.500 ελέγχων στους εξής κλάδους:

– τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και ενισχύσεις. Τα στελέχη του ΣΔΟΕ ελέγχουν αν έχουν τηρηθεί οι όροι που τέθηκαν για την επιδότηση επενδυτικών σχεδίων. Ήδη στο πλαίσιο υλοποίησης εισαγγελικών παραγγελιών το Σώμα έχει προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους για 25 σημαντικές υποθέσεις από τις οποίες μπλόκαρε ή επιχειρείται η ανάκτηση επιδοτήσεων ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, στο πλαίσιο των ελέγχων συντάχθηκαν και πληροφοριακά δελτία για φορολογικές παραβάσεις συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ.

– διαφθορά δημοσίων λειτουργών. Ειδικό τμήμα του ΣΔΟΕ προχωρά σε ελέγχους στο συγκεκριμένο πεδίο, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και καταγγελιών ή εισαγγελικών παραγγελιών

– κρατικές ενισχύσεις και τήρηση της νομιμότητας από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Το ΣΔΟΕ προχωρά σε ελέγχους για την διαπίστωση κακοδιαχείρισης, καταχρήσεων και άλλων παράνομων ενεργειών από στελέχη των ΜΚΟ.

– προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Σημαντικό πεδίο ελέγχου στο συγκεκριμένο κλάδο είναι η χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού

– το ξέπλυμα χρήματος που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες και η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες (π.χ. εμπόριο ναρκωτικών, πορνεία, εμπόριο όπλων)

– η προστασία της δημόσιας περιουσίας και των εθνικών κληροδοτημάτων. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στον εντοπισμό καταχρήσεων και κακοδιαχείρισης που έχουν σαν αποτέλεσμα τη ζημία του δημοσίου και δικαιούχων ιδιωτών

– η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών

– το ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα, όπως οι απάτες με τη χρήση του διαδικτύου, η υποκλοπή στοιχείων πληρωμών κα

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώνονται παραβάσεις που αφορούν άλλα πεδία, όπως για παράδειγμα της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας, τότε ενημερώνονται οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Πηγή: capital.gr

Share this post