ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Στοιχεία για την πορεία της μισθωτής απασχόλησης και το ύψος των μισθών

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Στοιχεία για την πορεία της μισθωτής απασχόλησης και το ύψος των μισθών

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023

Στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την πορεία της μισθωτής απασχόλησης και το ύψος των μισθών

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με τη λήξη της περιόδου επικαιροποίησης των μισθών στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», για την αναπροσαρμογή των μισθών, σύμφωνα με το ύψος του κατώτατου μισθού (που ανέρχεται σήμερα στα 780 ευρώ), το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει για την πορεία της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με τα αντλούμενα στοιχεία από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», όπως παρουσιάζονται πιο κάτω, η αγορά εργασίας παρουσιάζει ενθαρρυντική ανάκαμψη, τόσο ως προς τον αριθμό εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας, όσο και ως προς τις καταβαλλόμενες μέσες μηνιαίες μεικτές αποδοχές, ακόμα και σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Ειδικότερα,

Κατόπιν αυτών, παρατηρείται σήμερα, σε σχέση ακόμα και με τα προ πανδημίας επίπεδα, αφενός μια σημαντική αύξηση των εργαζομένων με μισθωτή εξαρτημένη εργασία, κατά 405.032 εργαζόμενους, και αφετέρου μια σημαντική αύξηση των μέσων μηνιαίων αποδοχών, κατά ποσοστό 14%.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ypergasias.gov.gr

 

Share this post