Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυο θέσεις εργασίας στελεχών υποστήριξης στην υλοποίηση του έργου «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυο θέσεις εργασίας στελεχών υποστήριξης στην υλοποίηση του έργου «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Ωραιόκαστρο, 11 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυο θέσεις εργασίας στελεχών υποστήριξης στην υλοποίηση του έργου
«ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου ενημερώνει ότι για την υλοποίηση του έργου:  «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» στο οποίο ο Σύλλογος είναι συνδικαιούχος με τον Δήμο Ωραιοκάστρου, θα προκύψουν δυο (2) θέσεις εργασίας (στελεχών) με τα παρακάτω προσόντα:

– Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ‐ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού.

– Τριετή (3 έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε επίβλεψη έργων μηχανικού ή/και διετή (2 έτη) τουλάχιστον εμπειρία η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων.

Η επιλογή θα γίνει από το Μητρώο Στελεχών που θα συστήσει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Στελεχών Υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην υλοποίηση των Έργων «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Στο Μητρώο Στελεχών μπορούν να ενταχθούν όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαραίτητα κριτήρια και  δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της πρόσκλησης.

Για πληροφορίες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να απευθύνεται στον Εμπορικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου  στο τηλ. 6999501100

Κάθε ενδιαφερόμενος που πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει το πρόγραμμα μπορεί να αποστέλλει το βιογραφικό του στο e-mail του συλλόγου e.s.oraio@gmail.com, το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου 2020.

 

Share this post