Νέο κύμα δηλώσεων εργοδοτών – εργαζομένων για μέτρα στήριξης έως 30 Σεπτεμβρίου

Νέο κύμα δηλώσεων εργοδοτών – εργαζομένων για μέτρα στήριξης έως 30 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη, 16.09.2020

Μπαράζ προθεσμιών για δηλώσεις εργοδοτών και εργαζομένων προκειμένου να ενταχθούν σε κάποιο από τα υφιστάμενα πλαίσια στήριξης “τρέχει” έως τα τέλη του τρέχοντος μηνός.

Όλες, όμως, οι δηλώσεις, αφορούν ιδίως τον μήνα Αύγουστο και τρία βασικά πλαίσια.

Καταρχάς, σε σχέση με τη “Συν-Εργασία”, δηλώσεις πρέπει να γίνουν έως 30 Σεπτεμβρίου. Έπειτα, σε σχέση με  τις αναστολές συμβάσεων σε όλους τους πληττόμενους κλάδους, δηλώσεις πρέπει να γίνουν έως τις 24-25 Σεπτεμβρίου.

Τέλος αναφορικά με τις μονομερείς δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων, πρέπει να υποβληθούν έως 30 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά, οι προθεσμίες ανά πλαίσιο στήριξης, έχουν ως εξής :

“Συν-Εργασία”

Κατά πρώτον, σε σχέση, με τη “Συν-Εργασία”, οι εργοδότες έχουν περιθώριο έως τις 24 Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν τα οικονομικά στοιχεία των εργαζομένων  (στο “Εργάνη”) που θα εντάξουν στον εν λόγω μηχανισμό για το μήνα Αύγουστο.

Όσον αφορά τον μήνα Σεπτέμβριο, οι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία των εργαζομένων που θα εντάξουν στη “Συν-Εργασία” έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά τη δήλωση των οικονομικών στοιχείων τους, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί σχετική ημερομηνία.

Αναστολές συμβάσεων

Κατά δεύτερον, σε σχέση με τις αναστολές συμβάσεων σε 74 πληττόμενους κλάδους (επισιτισμός, τουρισμός, μεταφορές, πολιτισμός, αθλητισμός, κάθε άλλος πληττόμενος βάσει ΚΑΔ κλάδος, επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων), για τον μήνα Αύγουστο, οι εργοδότες μπορούν να προβούν σε δηλώσεις  (στο “Εργάνη”) έως 24 Σεπτεμβρίου.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να προβούν σε δηλώσεις (στο supportemployees.services.gov.gr) έως 25 Σεπτεμβρίου.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν το ειδικό έντυπο “Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά” και δηλώνουν τους εργαζόμενούς τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο τον Αύγουστο είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.

Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων όλο τον μήνα, η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλει μόνο μία δήλωση.

Στην περίπτωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζόμενου/ων για περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα εντός του μήνα η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλλει τόσες δηλώσεις όσες και τα χρονικά διαστήματα.

Μονομερείς δηλώσεις

Κατά τρίτον, σε σχέση με τις  μονομερείς  υπεύθυνες δηλώσεις εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού (534 ευρώ), δηλώσεις μπορούν να γίνουν έως 30 Σεπτεμβρίου.

Σε σχέση με την υποβολή μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων (τουρισμού), διευκρινίζει  ότι εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020 υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση, εφόσον δεν έχει άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020 και επαναπροσλήφθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν πριν τις 30 Σεπτεμβρίου,  υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις που καλύπτουν το χρονικό διάστημα

* από 1η Ιουνίου 2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και

* από την ημερομηνία λήξης της ορισμένου χρόνου σύμβασης εργασίας τους και μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν εργάζονται σε άλλον εργοδότη.

Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, αλλά διέκοψαν οριστικά τις εργασίες τους, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορονοϊού COVID – 19, πριν το πέρας της τουριστικής περιόδου, προβαίνοντας σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, (ανεξάρτητα από το αν τέθηκαν ή όχι σε αναστολή από τον εργοδότη τους), υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις που καλύπτουν το χρονικό διάστημα :

*από 1η Ιουνίου 2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και

* από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2020, εφόσον δεν εργάζονται σε άλλον εργοδότη.

Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι (μονομερείς) υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται συγκεντρωτικά τον επόμενο μήνα από τον μήνα αναφοράς.

Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή μονομερών δηλώσεων και για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.

Share this post