ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Logo ΕΣΩ

Ωραιόκαστρο 2/3/2018

Θέμα: Ετήσια τακτική συνέλευση Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. σας καλούν στην ετήσια τακτική συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου με θέματα ημερισίας διάταξης:

• Εκλογή Δ.Σ. γενικής συνέλευσης
• Οικονομικός Απολογισμός
• Απολογισμός δράσεων
• Έγκριση νέων μελών
• Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και της ελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης
• Συζήτηση περί προβλημάτων – προτάσεων για την ομαλή λειτουργία της τοπικής αγοράς και λήψη αποφάσεων αυτών

Καλούνται, λοιπόν, όλα τα μέλη του Συλλόγου στην γενική συνέλευση που θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 στις 11:30. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, όταν παρευρίσκεται σ’ αυτήν τουλάχιστον το 51% των μελών.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 στις 11:30. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, όταν παρευρίσκεται σ’ αυτήν τουλάχιστον το 25% των μελών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η οριστική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 στις 11:30 ανεξαρτήτως ποσοστού μελών.

Η γενική συνέλευση θα διεξαχθεί στο χώρο που είχαν την ευγένεια να μας παραχωρήσουν τα ΚΕΚ Polis – Χρυσοστόμου Σμύρνης 6 (πίσω από το Δημαρχείο Ωραιοκάστρου).

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος                       Η γενική γραμματέας
Βασίλης Ιακωβίδης               Μυρτώ Γιαννακου

Share this post